Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIX, NR 9 z.1 (261)

WRZESIEŃ 2011
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Współczesne wskazania do rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Część I: ostre zespoły wieńcowe Autorzy: Maciej Karcz slowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy, ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST, ostry zespół wieńcowy bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, przezskórna angioplastyka wieńcowa, pomostowanie aortalno-wieńcowe, leczenie przeciwpłytkowe, leczenie przeciwkrzepliwe, wytyczne

Współczesne wskazania do rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Część II: stabilna choroba wieńcowa Autorzy: Andrzej Ciszewski, Mikołaj Kosek slowa kluczowe: stabilna choroba wieńcowa, rewaskularyzacja mięśnia sercowego, zalecenia, pomostowanie tętnic wieńcowych, przezskórna interwencja wieńcowa

Zasady leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego w chorobie niedokrwiennej serca Autorzy: Łukasz A. Małek slowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca, niestabilna choroba wieńcowa, zawał serca, leczenie przeciwpłytkowe, leczenie przeciwkrzepliwe

Oporne nadciśnienie tętnicze – aktualny stan wiedzy i nowe możliwości leczenia Autorzy: Jacek Kądziela, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz, Adam Witkowski slowa kluczowe: oporne nadciśnienie tętnicze, zalecenia, denerwacja nerek, Symplicity

Przezskórna komisurotomia mitralna Autorzy: Zbigniew Chmielak slowa kluczowe: zwężenie zastawki mitralnej, przezskórna komisurotomia mitralna

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej Autorzy: Adam Witkowski slowa kluczowe: stenoza aortalna, przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej, chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej, choroby współistniejące, wysokie ryzyko chirurgiczne, zastawka Sapien XT, zastawka Corevalve

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu drugiego Autorzy: Marcin Demkow slowa kluczowe: ubytek międzyprzedsionkowy typu drugiego, przezskórne zamknięcie

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia – kiedy i u kogo? Autorzy: Tomasz Hryniewiecki, Urszula Łopaciuk slowa kluczowe: infekcyjne zapalenie wsierdzia, profilaktyka antybiotykowa

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem