Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIX, NR 10 (263)

PAŹDZIERNIK 2011
Temat: MEDYCYNA PALIATYWNA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Opieka nad umierającym Autorzy: Anna Orońska slowa kluczowe: opieka paliatywno-hospicyjna,chory umierający,kontrola objawów,wsparcie psychologiczne i duchowe,schemat liverpoolski

Opieka paliatywna – definicja, zalecenia organizacyjne Autorzy: Aleksandra Ciałkowska-Rysz slowa kluczowe: opieka paliatywna,organizacja,finansowanie,zespoł interdyscyplinarny

Leczenie bólu u pacjentów z terminalną niewydolnością narządową Autorzy: Renata Zajączkowska, Małgorzata Krajnik, Jarosław Woroń, Jan Dobrogowski Jerzy Wordliczek slowa kluczowe: leczenie bólu,schyłkowa niewydolność serca,przewlekła obturacyjna choroba płuc,niewydolność wątroby,niewydolność nerek

Leczenie bólu opornego na opioidowe leki przeciwbólowe Autorzy: Zbigniew Żylicz, Małgorzata Krajnik slowa kluczowe: ból,ból w przebiegu choroby nowotworowej,ból nocyceptywny,ból neuropatyczny,tolerancja na opioidy,hiperalgezja opioidowa,hipogonadyzm,wrażliwość na opioidy

Obwodowy ból neuropatyczny u chorego na nowotwór Autorzy: Małgorzata Malec-Milewska, Jerzy Wordliczek slowa kluczowe: choroba nowotworowa,obwodowy ból neuropatyczny,patomechanizm bólu neuropatycznego,epidemiologia bólu neuropatycznego,polineuropatia po chemioterapii,pleksopatie splotów,przetrwały ból pooperacyjny,neuralgia popółpaścowa,leczenie bólu neuropatycznego

Postępowanie w opornej na leczenie duszności w okresie terminalnym choroby nowotworowej Autorzy: Małgorzata Krajnik, Zbigniew Żylicz slowa kluczowe: choroba nowotworowa,duszność,interwencje niefarmakologiczne,opioidy,opieka paliatywna

Kaszel – patomechanizm i leczenie Autorzy: Ewa Jassem slowa kluczowe: kaszel,receptory kaszlu,odruch kaszlowy,ośrodkowa regulacja kaszlu,opiody

Stany naglące w medycynie paliatywnej Autorzy: Aleksandra Ciałkowska-Rysz,Tomasz Dzierżanowski slowa kluczowe: opieka paliatywna,zespół ucisku rdzenia kręgowego,nadciśnienie śródczaszkowe,zespół żyły głównej górnej,hiperkalcemia

Postępowanie u chorych z objawami ze strony przewodu pokarmowego w medycynie paliatywnej Autorzy: Wojciech Leppert slowa kluczowe: niedrożność jelit,nudności,wymioty,objawy ze strony przewodu pokarmowego,zaparcie stolca

Jak unikać niekorzystnych interakcji leków w medycynie paliatywnej Autorzy: Jarosław Woroń, Iwona Filipczak-Bryniarska, Jerzy Wordliczek slowa kluczowe: medycyna paliatywna,interakcje leków,farmakoterapia

Zastosowanie preparatów skojarzonych w farmakoterapii bólu Autorzy: Jarosław Woroń, Iwona Filipczak-Bryniarska, Jerzy Wordliczek slowa kluczowe: ból,farmakoterapia,leki złożone

Rehabilitacja funkcjonalna jako nowoczesna propozycja leczenia wspomagającego w opiece paliatywnej Autorzy: Agnieszka Wójcik, fizjoterapii Anna Pyszora slowa kluczowe: opieka paliatywna,fizjoterapia,rehabilitacja funkcjonalna

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem