Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XX, NR 1 (267)

STYCZEŃ 2012
Temat: NEUROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Zakrzepica żylna mózgu Autorzy: Beata Błażejewska-Hyżorek slowa kluczowe: zakrzepica żylna mózgu,leczenie przeciwzakrzepowe,udar żylny

Postępy w diagnostyce i leczeniu udaru krwotocznego Autorzy: Adam Kobayashi, Anna Członkowska slowa kluczowe: udar krwotoczny,rezonans magnetyczny,tomografia komputerowa,angiografia tomografii komputerowej,nadciśnienie tętnicze,rekombinowany czynnik VII,tromboliza

Czynniki ryzyka wewnątrzczaszkowych powikłań krwotocznych związanych z leczeniem trombolitycznym udaru niedokrwiennego mózgu Autorzy: Monika Śledzińska-Dźwigał, Adam Kobayashi, Anna Członkowska, Piotr Sobolewski slowa kluczowe: udar niedokrwienny,tromboliza,powikłania krwotoczne

Nowe leki przeciwzakrzepowe w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu w migotaniu przedsionków Autorzy: Adam Kobayashi, Anna Członkowska slowa kluczowe: migotanie przedsionków,udar mózgu,profilaktyka,doustne antykoagulanty,aspiryna

Odwracalny kurcz naczyń mózgowych przyczyną udaru mózgu – fakt czy fikcja? Autorzy: Małgorzata Wiszniewska slowa kluczowe: zespół odwracalnego kurczu naczyń mózgowych,zwężenie tętnic mózgowych,zespół odwracalnej encefalopatii tylnej,udar mózgu,zapalenie naczyń

Rozwarstwienie tętnic zewnątrzczaszkowych – aktualny stan wiedzy Autorzy: Jan P. Bembenek, Anna Członkowska slowa kluczowe: rozwarstwienie tętnic szyjnych,rozwarstwienie tętnic kręgowych,USG,TK,MRI,leczenie

Miażdżyca tętnic szyjnych i kończyn dolnych – podobieństwa, różnice i wzajemne zależności Autorzy: Magdalena Konieczna-Brazis, Jan P. Bembenek, Anna Członkowska slowa kluczowe: miażdżyca tętnic szyjnych,miażdżyca tętnic kończyn dolnych,CAD,PAD

Wpływ powikłań na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu Autorzy: Barbara Januś-Laszuk, Anna Czernuszenko, Dagmara Mirowska-Guzel, Anna Członkowska slowa kluczowe: udar mózgu,rehabilitacja,powikłania

Konsekwencje poznawczo-behawioralne nagłego zatrzymania krążenia. Studium przypadku Autorzy: Katarzyna Ewa Polanowska, Agnieszka Ewa Paprot, Joanna Barbara Seniów slowa kluczowe: nagłe zatrzymanie krążenia,zaburzenia poznawczo-behawioralne,rehabilitacja neuropsychologiczna

Leczenie stwardnienia rozsianego o szybko postępującym przebiegu Autorzy: Dagmara Mirowska-Guzel slowa kluczowe: stwardnienie rozsiane,leczenie,immunosupresja,plazmafereza,przeszczep komórek macierzystych

Zastosowanie optycznej tomografii komputerowej w neurologii Autorzy: Jan P. Bembenek, Jacek Okruch, Anna Członkowska slowa kluczowe: optyczna koherentna tomografia komputerowa,OCT,stwardnienie rozsiane,neurodegeneracja,siatkówka

Biomarkery białkowe w ostrej fazie zespołu Guillaina-Barrégo Autorzy: Bożena Kłysz, Anna Członkowska, Iwona Kurkowska-Jastrzębska slowa kluczowe: zespół Guillaina-Barrégo,biomarkery aksonalne,biomarkery glejowe,płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR),bariera krew-płyn mózgowo-rdzeniowy

Choroba Wilsona pod postacią ostrej (piorunującej) niewydolności wątroby – trudności diagnostyczne Autorzy: Tomasz Litwin, Anna Członkowska slowa kluczowe: choroba Wilsona,piorunująca niewydolność wątroby,przeszczep wątroby

Rezonans magnetyczny mózgu w chorobie Wilsona Autorzy: Tomasz Litwin, Marta Skowrońska, Anna Członkowska slowa kluczowe: choroba Wilsona,rezonans magnetyczny,metabolizm miedzi

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem