Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XX, NR 3 z.1 (269)

MARZEC 2012
Temat: MEDYCYNA RODZINNA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Najczęstsze problemy diagnostyki i terapii dotyczące chorych na astmę w podeszłym wieku Autorzy: Bernard Panaszek slowa kluczowe: astma oskrzelowa w podeszłym wieku,współwystępowanie,diagnoza,leczenie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: POChP,lekarz rodzinny,rozpoznawanie,leczenie

Ostre zespoły wieńcowe – diagnostyka i leczenie Autorzy: Konrad Kaaz, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Andrzej Mysiak slowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy,zawał mięśnia serca,dławica niestabilna,troponiny,koronarografia

Różne postacie zapalenia serca – co powinien wiedzieć lekarz POZ Autorzy: Elżbieta Gwiazda, Małgorzata Lubieniecka slowa kluczowe: zapalenie osierdzia,zapalenie mięśnia sercowego,infekcyjne zapalenie wsierdzia,profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Postępy w leczeniu przewlekłej niewydolności serca Autorzy: Tomasz Bańkowski, dr Marta Negrusz-Kawecka, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Andrzej Mysiak slowa kluczowe: przewlekła niewydolność serca,eplerenon,iwabradyna,suplementacja żelaza,MitraClip,terapia resynchronizująca

Dyslipidemia – diagnostyka oraz leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne Autorzy: Marcin Kałużny, Marek Bolanowski slowa kluczowe: dyslipidemia,ryzyko sercowo-naczyniowe,statyna,fibrat

Aktualne standardy resuscytacji dorosłych według najnowszych zaleceń ERC Autorzy: Bartosz J. Sapilak, Monika Melon-Sapilak, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: resuscytacja,dorośli

Czynniki proangiogenne – nowe możliwości modyfikacji angiogenezy Autorzy: Krzysztof Doskocz, Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: angiogeneza,czynniki proangiogenne,modyfikacja angiogenezy

Zakażenia Chlamydophila pneumoniae w praktyce lekarza pierwszego kontaktu Autorzy: Bartosz J. Sapilak, Monika Melon-Sapilak, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: Chlamydophila pneumoniae,diagnostyka,leczenie,lekarz rodzinny

Rany przewlekłe w praktyce lekarza rodzinnego – zasady terapii i pielęgnacji Autorzy: Donata Kurpas, Mariola Wojtal slowa kluczowe: przewlekłe rany,leczenie zachowawcze,opatrunki

Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego – zasady diagnostyki i terapii Autorzy: Donata Kurpas, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska slowa kluczowe: zakażenia układu moczowego,terapia,lekarz rodzinny

Leczenie zaburzeń seksualnych u kobiet i mężczyzn powyżej 50. roku życia Autorzy: Zygmunt Zdrojewicz slowa kluczowe: kobieta,mężczyzna,wiek,zaburzenia seksualne,leczenie

Postępowanie z chorym z zespołem otępiennym w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: otępienie,choroba Alzheimera,otępienie naczyniowe,diagnostyka,objawy kliniczne,leczenie,lekarz rodzinny

Terapia transdermalna – wybrane zagadnienia Autorzy: Piotr Steciwko slowa kluczowe: terapia transdermalna,NLPZ,liposomy,transferosomy,niosomy,etosomy

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem