Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XX, NR 4 (271)

KWIECIEŃ 2012
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Co w trawie piszczy? – czyli subiektywny przegląd prasy z 2011 r. Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma oskrzelowa,fluktuacja parametrów klinicznych,badania pragmatyczne,lebrikizumab,periostyna

Jak wybrać optymalny lek kontrolujący w astmie oskrzelowej – czy wyniki badań pragmatycznych wpływają na naszą codzienną praktykę? Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: wziewne glikokortykosteroidy (wGKS),leki antyleukotrienowe,leczenie skojarzone,anty-IgE

Jak stopniowo redukować leczenie u chorych z dobrze kontrolowaną astmą? Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: kontrola astmy,leczenie astmy,redukcja terapii

Farmakoterapia astmy i alergicznego nieżytu nosa zgodnie z najnowszymi wytycznymi GINA i ARIA Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: leczenie astmy,leczenie alergicznego nieżytu nosa,GINA,ARIA

Mechanizmy immunologiczne skutecznej immunoterapii swoistej Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: immunoterapia swoista (SIT),mechanizmy immunoterapii swoistej,immunoterapia podskórna (SCIT),immunoterapia podjęzykowa (SLIT)

Swoista immunoterapia alergenowa (SIA) w praktyce – porównanie aktualnych wytycznych europejskich i amerykańskich, EBM versus ChPL Autorzy: Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna slowa kluczowe: immunoterapia,wytyczne

Czy możemy skutecznie leczyć świąd? Autorzy: Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna slowa kluczowe: świąd,włókna nerwowe typu C,leki przeciwhistaminowe

Polipy nosa i zatok przynosowych problemem nie tylko chorych z alergią Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Piotr Kuna slowa kluczowe: zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa,steroidy donosowe,chirurgia endoskopowa nosa i zatok,glikokortykosteroidy

Znaczenie leków przeciwhistaminowych II generacji w terapii chorób alergicznych jako leków pozbawionych działania metabolicznego Autorzy: Tadeusz Pietras, Michał Panek, Piotr Kuna slowa kluczowe: leki antyhistaminowe II generacji,zespół metaboliczny,leczenie chorób alergicznych

Bezpieczeństwo nowych leków przeciwhistaminowych Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: leki przeciwhistaminowe

β2-mimetyki podawane raz dziennie (ULABA) – nowe możliwości w leczeniu POChP? Autorzy: Kołacińska-Flont, Piotr Kuna slowa kluczowe: POChP,ULABA,tulobuterol,indakaterol,olodaterol,vilanterol.,ultra długo działający agoniści receptora β2-adrenergicznego

Współczesne leczenie POChP w świetle nowych wytycznych GOLD Autorzy: Michał Panek, Tadeusz Pietras, Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),nowe wytyczne Raportu GOLD,skala mMRC,Test Oceny POChP,całościowa ocena POChP

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem