Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XX, NR 7-8 (276)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2012
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Pomiary domowe ciśnienia tętniczego – miejsce w postępowaniu z chorym na nadciśnienie tętnicze Autorzy: Ewa Zimmer-Satora, Ewa Kucharska, Jerzy Gąsowski slowa kluczowe: domowe pomiary ciśnienia tętniczego, skuteczność przeciwnadciśnieniowa leków, współpraca pacjenta z lekarzem

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego – implikacje kliniczne i terapeutyczne Autorzy: Barbara Pręgowska Chwała, Marek Kabat, Instytutu Kardiologii, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego, wczesny poranny wzrost ciśnienia tętniczego, ryzyko sercowo-naczyniowe

Związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a zaburzeniami funkcji poznawczych Autorzy: Ewa Warchoł, Katarzyna Przybyłowska, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie, choroba Alzheimera, leczenie hipotensyjne

Przewlekła choroba nerek u osób otyłych Autorzy: Grzegorz Piecha, Katarzyna Łabno-Kirszniok, Andrzej Więcek slowa kluczowe: otyłość, FSGS, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych w wieku podeszłym i bardzo podeszłym Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, badania kliniczne, wiek podeszły, wiek bardzo podeszły

Miejsce diuretyków tiazydopodobnych w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle wytycznych PTNT 2011 i NICE 2011 Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, diuretyki tiazydopodobne, indapamid, chlortalidon

Praktyczne możliwości zastosowania walsartanu w terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, zalecenia, antagoniści receptora angiotensyny II, walsartan

Miejsce preparatu złożonego opartego na ramiprylu i amlodypinie w terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze (NT),skuteczność leczenia,inhibitor konwertazy angiotensyny (ACEI),ramipryl,antagonista wapnia,amlodypina,preparaty złożone

Leczenie skojarzone oparte na amlodypinie w praktyce klinicznej Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, amlodypina, peryndopryl, leczenie skojarzone, wysokość ciśnienia tętniczego, zmienność ciśnienia tętniczego

Miejsce telmisartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: leczenie hipotensyjne, antagoniści receptora angiotensyny II, telmisartan

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem