Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XX, NR 11-12 (281)

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2012
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Krztusiec Autorzy: Marta Krawiec, Marek Kulus slowa kluczowe: krztusiec, dTpa, zapobieganie, diagnostyka, leczenie

Zapalenia płuc pozaszpitalne (PZP) Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: zapalenie płuc pozaszpitalne, diagnostyka, leczenie,antybiotyki

Miejsce leków immunomodulacyjnych w zakażeniach układu oddechowego Autorzy: Tadeusz Płusa slowa kluczowe: zakażenia, szczepienia, immunomodulacja

Nowe metody badań czynnościowych Autorzy: Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: badania czynnościowe płuc, DLCO metodą intrabreath i rebreathing, oddychania zwrotnego, pletyzmografia optoelektroniczna, regulacja oddychania, odpowiedź na bodziec hiperkapniczny oraz hipoksemiczny

Leczenie POChP w roku 2012 Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: POChP, leczenie, farmakoterapia

Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci w świetle zaleceń ICON Autorzy: Julita Chądzyńska, Katarzyna Krenke, Marek Kulus slowa kluczowe: astma dziecięca, leczenie astmy, ICON

Czynniki wpływające na skuteczność leczenia inhalacyjnego astmy oskrzelowej i POChP u pacjentów w podeszłym wieku Autorzy: Bernard Panaszek slowa kluczowe: techniki inhalacyjne, podeszły wiek, efektywność-koszty

Mukowiscydoza – problemy diagnostyczno-terapeutyczne Autorzy: Henryk Mazurek slowa kluczowe: mukowiscydoza, diagnostyka, leczenie

Rzadkie śródmiąższowe choroby płuc Autorzy: Jan Kuś slowa kluczowe: rzadkie choroby płuc, histiocytoza z komórek Langerhansa, limfangioleiomiomatoza, proteinoza pęcherzyków płucnych.

Postępowanie z chorym na gruźlicę w świetle obowiązujących standardów Autorzy: Magdalena Nowacka-Mazurek, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: gruźlica, gruźlica wielolekooporna, gruźlica o rozszerzonej lekooporności, leczenie profilaktyczne

Leczenie biologiczne raka płuca Autorzy: Joanna Domagała-Kulawik slowa kluczowe: rak płuca, leczenie, terapia celowana, szczepionki, komórki macierzyste

OBS – problem interdyscyplinarny Autorzy: Małgorzata Barnaś, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny (OBS), otyłość,polisomnografia (PSG), ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), zabiegi laryngologiczne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem