Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XX, NR 12 (282)

GRUDZIEŃ 2012
Temat: W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Jakim jeszcze problemom trzeba stawić czoła w rozpoznawaniu i leczeniu choroby refluksowej przełyku Autorzy: Barbara Skrzydło-Radomańska, Piotr Radwan, Katarzyna Kosikowska-Skowron slowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, oporna na leczenie choroba refluksowa, zaburzenia oddechowe związane ze snem, inhibitory pompy protonowej

Zmiany wyprzeniowe u dorosłych i dzieci – prewencja i leczenie Autorzy: Wioletta Barańska-Rybak, Roman Nowicki slowa kluczowe: wyprzenie, otyłość, pieluszkowe zapalenie skóry, leczenie

Pimekrolimus w atopowym zapaleniu skóry Autorzy: Magdalena Trzeciak, Roman Nowicki slowa kluczowe: pimekrolimus, atopowe zapalenie skóry (AZS), inhibitory kalcyneuryny

Preparaty magnezu w profilaktyce i terapii – jak dokonać racjonalnego wyboru Autorzy: Jarosław Woroń slowa kluczowe: magnez, biodostępność, wybór preparatu

Studium przypadków. Jak postępować w zagrażającym zaostrzeniu astmy u chorych leczonych lekiem złożonym (LABA + wziewny steroid)? Autorzy: Dorota Brzostek, Teresa Kamińska, Krzysztof Wróbel slowa kluczowe: leki złożone, kontrola astmy, zaostrzenie, cyklezonid, leczenie „interwencyjne”

Zakażenia chlamydiami Autorzy: Barbara Wencka slowa kluczowe: chlamydiozy, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Chlamydia trachomatis

Niedobór witaminy B12 u chorych przewlekle leczonych metforminą Autorzy: Krzysztof Strojek, Dominika Rokicka, Marta Wróbel, Aleksandra Szymborska-Kajanek slowa kluczowe: metformina, kwas foliowy, witamina B12

Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych Autorzy: Piotr Rapiejko slowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, leczenie,glikokortykosteroidy donosowe (dnGKS)

Zespół krupu w przebiegu zakażenia wirusowego dróg oddechowych Autorzy: Henryk Mazurek, Elżbieta Mazurek slowa kluczowe: zespół krupu, krup rzekomy, pseudokrup, budesonid, nebulizacje, deksametazon, adrenalina

Kontrola astmy – utopia czy realny cel? Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: astma oskrzelowa, kontrola

Terapia zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera Autorzy: Agnieszka Borzym slowa kluczowe: leczenie objawowe, inhibitory cholinesteraz, antagoniści NMDA

Wieloośrodkowe otwarte badanie dotyczące oceny skuteczności, bezpieczeństwa i przestrzegania zaleceń terapeutycznych rywastygminy w postaci plastrów u pacjentów z chorobą Alzheimera Autorzy: Monika Białecka, Małgorzata Mączka, Marek Bieniek, Andrzej Potemkowski slowa kluczowe: choroba Alzheimera, rywastygmina, zastosowanie terapeutyczne, system transdermalny

Pomiary domowe ciśnienia tętniczego – możliwość lepszej oceny skuteczności leczenia hipotensyjnego Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: antagoniści receptora angiotensyny II, telmisartan, wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, pomiary domowe, poranny wzrost ciśnienia tętniczego

Współczesna farmakoterapia i leczenie zabiegowe chorych na łagodny rozrost stercza LUTS/BPH Autorzy: Sławomir Dutkiewicz slowa kluczowe: stercz, łagodny rozrost stercza, farmakoterapia, alfa-1-adrenolityki, blokery 5-alfa-reduktazy, terapia skojarzona

Zużycie pasków do glukometrów w 2011 r. w Polsce z uwzględnieniem zastosowanych terapii na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia Autorzy: Tomasz Czeleko, Andrzej Śliwczyński, Małgorzata Tłustochowicz, Waldemar Karnafel, Marcin Pakulski slowa kluczowe: cukrzyca, paski,koszt leków, refundacja, farmakoekonomika, populacja

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem