Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXI, NR 4 z.1 (286)

KWIECIEŃ 2013
Temat: NEUROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Urazy głowy – postępowanie w praktyce neurologicznej Autorzy: Przemysław Szymon Richter, Albert Acewicz slowa kluczowe: uraz głowy,uraz czaszkowo-mózgowy,wytyczne,leczenie,tomografia komputerowa (TK)

Postępowanie z niepękniętymi tętniakami mózgu Autorzy: Albert Acewicz, Przemysław Szymon Richter slowa kluczowe: niepęknięty tętniak mózgu,prewencja,leczenie,ryzyko pęknięcia,klipsowanie,leczenie wewnątrznaczyniowe...

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – na co zwracać uwagę na dyżurze? Autorzy: Halina Sienkiewicz-Jarosz, Danuta Ryglewicz slowa kluczowe: zawroty głowy układowe,zawroty głowy nieukładowe,badanie kliniczne,diagnostyka różnicowa

Tężyczka – podstawy fizjologiczne, objawy, diagnostyka i leczenie Autorzy: Elżbieta Keczmerska, Danuta Ryglewicz, Halina Sienkiewicz-Jarosz slowa kluczowe: tężyczka,hipomagnezemia,hipokalcemia,patogeneza,badania diagnostyczne

Padaczka poudarowa Autorzy: Anna Bochyńska, Danuta Ryglewicz slowa kluczowe: poudarowe napady padaczkowe,dane kliniczne,elekroencefalografia,neuroobrazowanie,leki przeciwpadaczkowe

Retygabina, nowy lek przeciwpadaczkowy Autorzy: Anna Grotkowska, Rafał Rola, Danuta Ryglewicz slowa kluczowe: retygabina,kanały potasowe,leki przeciwpadaczkowe,padaczka

Problemy związane z hospitalizacją pacjentów z chorobą Parkinsona Autorzy: Halina Sienkiewicz-Jarosz, Grzegorz Witkowski, Danuta Ryglewicz slowa kluczowe: choroba Parkinsona,hospitalizacja,procedury,operacja,leczenie farmakologiczne

Ultrasonografia przezczaszkowa w diagnostyce chorób pozapiramidowych Autorzy: Katarzyna Jachińska, Danuta Ryglewicz slowa kluczowe: ultrasonografia przezczaszkowa,zaburzenia ruchowe,choroba Parkinsona

Immunoglobuliny dożylne w chorobach układu nerwowego – obecnie zalecane i potencjalne zastosowania Autorzy: Magdalena Restel, Rafał Rola, Danuta Ryglewicz slowa kluczowe: dożylnie podawane immunoglobuliny,GBS,CIDP,MMN,miastenia

Farmakoterapia otępień Autorzy: Katarzyna Jachińska, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Wanda Lipczyńska-Łojkowska slowa kluczowe: otępienie,leczenie otępień,memantyna,inhibitory cholinesteraz

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem