Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXI, NR 5 (288)

MAJ 2013
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. Dr hab. N. med. Piotr Pruszczyk, dr n. med. Piotr Bienias

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Ocena ryzyka kardiologicznego u pacjentów poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym Autorzy: Katarzyna Irzyk, Michał Ciurzyński slowa kluczowe: ryzyko sercowo-naczyniowe, chirurgia, kwalifikacja, wskaźnik Lee

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym Autorzy: Anna Wyzgał, Maciej Kostrubiec slowa kluczowe: profilaktyka, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zatorowość płucna.

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego po przebytej ostrej zatorowości płucnej i/lub zakrzepicy żył głębokich Autorzy: Olga Dzikowska-Diduch, Piotr Pruszczyk slowa kluczowe: postępowanie okołozabiegowe, kwalifikacja kardiologiczna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zatorowość płucna

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego ze stabilną chorobą wieńcową i po przebytym ostrym zespole wieńcowym Autorzy: Andrzej Łabyk, Marek Roik slowa kluczowe: choroba wieńcowa, ostry zespół wieńcowy, ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, podwójna terapia przeciwpłytkowa

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego z migotaniem przedsionków i innymi zaburzeniami rytmu serca Autorzy: Marcin Koć, Piotr Bienias slowa kluczowe: postępowanie okołozabiegowe, tachyarytmie, bradyarytmie, migotanie przedsionków.

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego z zastawkową wadą serca lub po wszczepieniu sztucznej zastawki serca. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia Autorzy: Sylwia Goliszek, Dariusz Korczak slowa kluczowe: wada zastawkowa, zastawka mechaniczna, leczenie przeciwkrzepliwe

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych Autorzy: Szymon Pacho, Magdalena Koczaj-Bremer, Piotr Pruszczyk slowa kluczowe: choroby tętnic obwodowych, zwężenie pozaczaszkowych odcinków tętnic szyjnych, choroba tętnic kończyn dolnych, ostry zespół wieńcowy, udar.

Inne stany kardiologiczne i niekardiologiczne w okresie okołozabiegowym: nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujący serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia Autorzy: Justyna Domienik-Karłowicz, Agnieszka Kaźmierczak, Piotr Bienias slowa kluczowe: okres okołooperacyjny, nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, wszczepiony układ stymulujący serce lub kardiowerter-defibrylator.

Farmakologiczne strategie redukcji ryzyka okołooperacyjnego Autorzy: Ewelina Mikocka-Dybcio, Krzysztof Jankowski slowa kluczowe: redukcja ryzyka, beta-adrenolityki, statyny, leczenie przeciwkrzepliwe

Zasady leczenia cukrzycy w ostrych zespołach wieńcowych i u pacjenta kardiologicznego w okresie okołozabiegowym Autorzy: Zuzanna Rymarczyk, Anna Lipińska slowa kluczowe: cukrzyca, hiperglikemia, zalecenia, ostre zespoły wieńcowe, okres okołozabiegowy

Anestezjologiczna kwalifikacja do zabiegów operacyjnych u chorych kardiologicznych Autorzy: Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Piotr Bienias, Tomasz Łazowski slowa kluczowe: bezpieczne znieczulenie, ryzyko powikłań, ocena przedoperacyjna, powikłania w okresie okołooperacyjnym

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem