Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXI, NR 7-8 (291-292)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Zmienność ciśnienia tętniczego – nowe podejście do starego problemu klinicznego Autorzy: Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Adam Bednarski, Danuta Czarnecka slowa kluczowe: całodobowe nieinwazyjne pomiary ciśnienia, zmienność ciśnienia tętniczego, ryzyko sercowo-naczyniowe, domowe pomiary ciśnienia, nadciśnienie tętnicze, subkliniczne zmiany narządowe.

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży Autorzy: Agata Kujawa-Szewieczek, Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, ciąża, farmakoterapia, labetalol, metyldopa, nifedypina, stan przedrzucawkowy, hipotrofia płodu

Diuretyki a homeostaza potasowa Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Wojciech Dworzański, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: hipokaliemia, diuretyki tiazydowe, diuretyki tiazydopodobne, hiperkaliemia, pota

Miejsce diuretyków tiazydopodobnych w leczeniu skojarzonym nadciśnienia tętniczego – nowe wytyczne ESH/ESC 2013 Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, diuretyki tiazydopodobne, indapamid, chlortalidon

Miejsce beta-adrenolityków w terapii nadciśnienia tętniczego – wytyczne ESH/ESC 2013 Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, beta-adrenolityki, wytyczne, nebiwolol

Praktyczne zasady stosowania sartanów w terapii nadciśnienia tętniczego – nowe wytyczne ESH/ESC 2013 Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, zalecenia, antagoniści receptora angiotensyny II

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – możliwość zastosowania preparatów złożonych opartych na preferowanych połączeniach – nowe wytyczne ESH/ESC 2013 Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie skojarzone, preparaty złożone, wytyczne

Praktyczne możliwości stosowania beta-adrenolityków i inhibitorów konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego – przypadki kliniczne Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: beta-adrenolityki, inhibitory konwertazy angiotensyny, przypadki

Przezskórna denerwacja nerek – kwalifikacja chorych do zabiegu w świetle aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESH/ESC) Autorzy: Jacek Kądziela, Aleksander Prejbisz, Elżbieta Florczak, Andrzej Januszewicz, Adam Witkowski slowa kluczowe: oporne nadciśnienie tętnicze, zalecenia, denerwacja nerek

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem