Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VIII, NR 9 z.2 (95)

WRZESIEŃ 2000
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Zasady postepowania w nadciśnieniu tętniczym Autorzy: H. Adamska-Dyniewska, G. Broda, J. Głuszek, T. Grodzicki, A. Januszewicz, W. Januszewicz, K. Kawecka-Jaszcz, K. Narkiewicz, S. Rywik, M. Sznajderman, A. Więcek slowa kluczowe: ciąża,czynniki rokownicze,edukacja,HTZ,klasyfikacja,leczenie,nadciśnienie tętnicze,oporne nadciśnienie tętnicze,postępowanie terapeutyczne,PTNT,stany zagrożenia życia

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego Autorzy: S. Rywik slowa kluczowe: czynniki ryzyka,czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego,epidemiologia,kontrola nadciśnienia tętniczego,nadciśnienie tętnicze,występowanie nadciśnienia tętniczego

Genetyka molekularna nadciśnienia tętniczego Autorzy: A. Ciechanowicz slowa kluczowe: farmakogenetyka,genetyka molekularna,jednogenowe formy nadciśnienia,mutacja,nadciśnienie tętnicze,polimorfizm genu,predyspozycja,terapia genowa

Nadciśnienie tętnicze jako choroba metaboliczna Autorzy: S. Czekalski, K. Łochyńska, D. Krupa, A. Simachowicz slowa kluczowe: choroba metaboliczna,czynniki metaboliczne,hiperinsulinemia,metabolizm sodu,nadciśnienie tętnicze,otyłość,sód

Postępy w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego Autorzy: W. Januszewicz, M. Januszewicz slowa kluczowe: angioplastyka,nadciśnienie naczyniowo-nerkowe,nadciśnienie perwotne,nadciśnienie tętnicze,nadciśnienie wtórne,NNN

Leki blokujące receptory beta adrenergiczne - miejsce we współczesnej terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: A. Januszewicz slowa kluczowe: beta blokery,działanie hipotensyjne,klasa NYHA,nadciśnienie tętnicze,nadciśnienie w wieku podeszłym,niewydolność serca,zaburzenia rytmu serca,zastoinowa niewydolność krążenia

Trudności związane z rozpoznawaniem choroby wieńcowej serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym Autorzy: T. Pasierski slowa kluczowe: badania radioizotopowe,choroba wieńcowa,echokardiografia obciążeniowa,EKG,nadciśnienie tętnicze,przepływ wieńcowy

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży Autorzy: A. Więcek slowa kluczowe: ciąża,diagnostyka,gestoza,leczenie,nadciśnienie tętnicze,rzucawka,rzucawka ciężarnych,stan przedrzucawkowy

Ciśnienie tętna - nowy czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych Autorzy: J. Gąsowski, T. Grodzicki slowa kluczowe: ciśnienie tętna,czynniki ryzyka,duże naczynia tętnicze,miażdżyca,nadciśnienie tętnicze,niewydolność nerek,powikłania,ryzyko sercowo-naczyniowe,starzenie

Oporne nadciśnienie tętnicze Autorzy: I. Cybulska, A. Januszewicz slowa kluczowe: oporne nadciśnienie tętnicze,alkoholizm,bezdech nocny,bezdech senny,hiperinsulinizm,kontrola ciśnienie tętniczego,leki,nadciśnienie oporne,nadciśnienie tętnicze,nikotynizm,otyłość,pomiar,wtórne nadciśnienie tętnicze

Ostre rozwarstwienie aorty jako powikłanie nadciśnienia tętniczego Autorzy: M. Kabat, , A. Januszewicz, H. Janaszek-Sitkowska, M. Pęczkowska, M. Makowiecka-Cieśla, M. Szajderman, A. Biederman, E. Szpakowski, M. Śliwiński, J. Stępińska slowa kluczowe: etiologia,leczenie,nadciśnienie tętnicze,objawy kliniczne,ostre rozwarstwienie aorty,patogeneza,powikłania,rozwarstwienie aorty,zespół Marfana,zwężeniem zastawki aortalnej

Nadciśnienie białego fartucha Autorzy: K. Paschalis-Purtak slowa kluczowe: nadciśnienie białego fartucha,pomiar ciśnienia,nadciśnienie tętnicze,ciągły pomiar ciśnienia,rokowanie

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem