Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VIII, NR 10 z.1 (96)

PAŹDZIERNIK 2000
Temat: NEUROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Anna Członkowska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu - implikacje kliniczne wzajemnych związków Autorzy: Prof. dr hab. med. Anna Członkowska, lek. med. Krzysztof J. Filipiak, prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski slowa kluczowe: antagoniści wapnia,beta-adrenolityki,farmakoterapia,inhibitory konwertazy angiotensyny,leki hipotensyjne,leki moczopędne,nadciśnienie tętnicze,prewencja,tiazydy,udar mózgu

Rola inhibitorów reduktazy HMG-CoA w profilaktyce udaru mózgu Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, lek. med. Maciej Niewada slowa kluczowe: cytokiny,lipidy,lowastatyna,prawastatyna,profilaktyka,simwastatyna,statyny,udar mózgu

Leukoaraioza - czy tylko znalezisko radiologiczne? Autorzy: Dr n. med. Małgorzata Wiszniewska, prof. dr hab. med. Anna Członkowska slowa kluczowe: patogeneza,płyn mózgowo-rdzeniowy,niedokrwienie mózgu,istota biała,nadciśnienie,leukoaraioza

Udary niedokrwienne u dzieci Autorzy: Lek. med. Adrianna Wilczek slowa kluczowe: etiopatogeneza,objawy,rokowanie,udar niedokrwienny

Fizjoterapia we wczesnym okresie po przebytym udarze mózgowym Autorzy: Mgr Maciej Krawczyk, mgr Julita Głowacka, mgr Aleksandra Wolińska slowa kluczowe: fizjoterapia,hemiplegia,rehabilitacja,udar mózgowy

Łączenie terapii funkcji poznawczych i psychoterapii u pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu Autorzy: Mgr Renata Komajda, dr n.hum. Joanna Seniów, slowa kluczowe: rehabilitacja,psychoterapia,strukturalne uszkodzenie mózgu,odbudowa funkcji poznawczych

Podstawy farmakoterapii stanu padaczkowego Autorzy: Dr med. Sławomir Pilip, dr med. Maria Barańska-Gieruszczak, dr med. Krystyna Niedzielska,prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski slowa kluczowe: bezodiazepiny,diazepan,fenobarbital,klometiazol,leki przeciwpadaczkowe,midazolam,stan padaczkowy,tiamina,walproinian sodu

Stwardnienie rozsiane - próby leczenia aktywnych postaci choroby Autorzy: Dr med. Jacek Zaborski,prof. dr hab. med. Anna Członkowska slowa kluczowe: azatiopryna,cyklofosfamid,glikokortykidy,immunoterapia,metotreksat,mitoksantron,przeszczep szpiku,stwardnienie rozsiane,wskaźniki prognostyncze

Leczenie zespołów bólowych w przebiegu stwardnienia rozsianego Autorzy: Lek. med. Wojciech Wicha slowa kluczowe: ból,stwardnienie rozsiane

Leczenie zespołu przewlekłego zmęczenia Autorzy: Lek. med. Marek Nowaczenko slowa kluczowe: kryteria,leczenie,zespół przewlekłego zmęczenia

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem