Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXII, NR 5 z.1 (304)

MAJ 2014
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Sarkoidoza serca – trudne wyzwanie kliniczne Autorzy: Andrzej Dąbrowski slowa kluczowe: sarkoidoza serca, przebieg, rozpoznawanie, leczenie.

Fenotypy astmy ciężkiej. Leczenie biologiczne Autorzy: Renata Rubinsztajn slowa kluczowe: astma, fenotyp, omalizumab.

Za i przeciw swoistej immunoterapii alergenowej Autorzy: Joanna Hermanowicz-Salamon slowa kluczowe: immunoterapia swoista, alergia, astma, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa i spojówek, nadwrażliwość na jady owadów.

Przewlekły kaszel w praktyce lekarza POZ Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: przewlekły kaszel.

Nowe cholinolityki w POChP Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: POChP, LABA, LAMA, glikopironium, aklidyna.

Otyłość a choroby układu oddechowego Autorzy: Katarzyna Hildebrand slowa kluczowe: otyłość, czynność układu oddechowego, zespół hipowentylacji.

Rak płuca – podstawy immunoterapii Autorzy: Joanna Domagała-Kulawik slowa kluczowe: rak płuca, immunoterapia, reakcja cytotoksyczna.

Diagnostyka i leczenie gruźlicy w 2014 roku Autorzy: Marta Maskey-Warzęchowska, Magdalena Nowacka-Mazurek slowa kluczowe: gruźlica, gruźlica utajona, IGRA.

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa – nowa forma leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania u dorosłych Autorzy: Jacek Nasiłowski slowa kluczowe: hipoksemiczna niewydolność oddychania, tlenoterapia, cewnik donosowy, nawilżanie.

Choroby śródmiąższowe u dzieci poniżej 2. roku życia Autorzy: Joanna Lange, Julita Chądzyńska, Marek Kulus slowa kluczowe: śródmiąższ, dzieciństwo, niemowlęta.

Rzadkie manifestacje płucne schorzeń ginekologicznych Autorzy: Marta Maskey-Warzęchowska slowa kluczowe: odma, endometrioza płucna, zespół Meigsa.

Zastosowanie przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc w diagnostyce chorób płuc Autorzy: Magdalena Nowacka-Mazurek slowa kluczowe: przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc, PBUP.

Pierwotna dyskineza rzęsek – rzadka choroba dzieci i dorosłych Autorzy: Katarzyna Grzela, Anna Zawadzka-Krajewska, Wioletta Zagórska slowa kluczowe: rzęski, klirens śluzowo-rzęskowy, odwrócenie trzewi.

Badania wysiłkowe w śródmiąższowych chorobach płuc Autorzy: Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: śródmiąższowe choroby płuc, wysiłek fizyczny, test 6-minutowego chodu, płucno-sercowy test wysiłkowy.

Diagnostyka pojedynczego guzka płuca – aktualne zalecenia Autorzy: Marta Dąbrowska slowa kluczowe: pojedynczy guzek płuca, rak płuca, tomografia komputerowa klatki piersiowej, pozytonowa tomografia emisyjna z użyciem 18F-fluorodeoksyglukozy (18FDG-PET).

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem