Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXII, NR 5 z.2 (305)

MAJ 2014
Temat: PEDIATRIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Rozwój i konsekwencje metaboliczne dzieci urodzonych z SGA Autorzy: Beata Pyrżak slowa kluczowe: SGA, programowanie płodowe, niski wzrost, choroby metaboliczne.

Zaburzenia rozwoju płci – postępowanie, problemy, kontrowersje Autorzy: Anna M. Kucharska slowa kluczowe: różnicowanie płci, nieprawidłowe narządy płciowe, postępowanie.

Małopłytkowość – objaw czy choroba? Autorzy: Anna Kukulska, Sydonia Gołębiowska-Staroszczyk, Michał Matysiak slowa kluczowe: małopłytkowość, klasyfikacja małopłytkowości, objawy kliniczne małopłytkowości, leczenie małopłytkowości.

Choroba Schönleina-Henocha – najczęstsza naczyniowa skaza krwotoczna u dzieci Autorzy: Małgorzata Grabarczyk, Paweł Łaguna, Michał Matysiak slowa kluczowe: skazy krwotoczne, skazy naczyniowe, choroba Schönleina-Henocha.

Wykorzystanie markerów stanu zapalnego oznaczanych w EBC w diagnostyce przewlekłych chorób dróg oddechowych o podłożu alergicznym u dzieci Autorzy: Wioletta Zagórska, Katarzyna Grzela, Anna Zawadzka-Krajewska slowa kluczowe: alergiczne choroby dróg oddechowych u dzieci, leukotrieny cysteinylowe, interleukina 13, kondensaty wydychanego powietrza.

Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób płuc u dzieci Autorzy: Emilia Sokulska, Katarzyna Krenke, Michał Brzewski, Łukasz Drobczyński, Marek Kulus slowa kluczowe: ultrasonografia, klatka piersiowa, układ oddechowy, dzieci.

Leczenie ubytków przegród serca i pozasercowych połączeń naczyniowych metodami kardiologii interwencyjnej u dzieci Autorzy: Krzysztof Godlewski, Bożena Werner slowa kluczowe: zabiegi przezskórne, dzieci, przetrwały przewód tętniczy, ubytek międzyprzedsionkowy, ubytek międzykomorowy, zabiegi hybrydowe.

Przezskórne leczenie wad zastawkowych i zwężeń naczyń u dzieci Autorzy: Krzysztof Godlewski, Bożena Werner slowa kluczowe: walwuloplastyka balonowa, angioplastyka balonowa, zwężenie zastawki płucnej, zwężenie zastawki aortalnej, koarktacja aorty, stent, przezskórne wszczepianie zastawki płucnej.

ABC nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) u dzieci Autorzy: Katarzyna Karolewska-Bochenek, Izabella Łazowska-Przeorek, Piotr Albrecht slowa kluczowe: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rozpoznanie, leczenie, prognoza, dzieci.

Opieka pediatryczna nad dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1 Autorzy: Agnieszka Szypowska, Katarzyna Piechowiak slowa kluczowe: cukrzyca typu 1, kwasica ketonowa, hipoglikemia, dzieci.

Żywienie niemowląt i małych dzieci w 2014 roku Autorzy: Zofia Konarska, Hanna Szajewska slowa kluczowe: żywienie, karmienie, zalecenia, niemowlęta, witamina D, żelazo, banki mleka.

Zastosowanie fizjoterapii w chorobach układu oddechowego dzieci – skuteczna terapia czy nieuzasadniona rutyna Autorzy: Katarzyna Ostrzyżek, Anna Kalinowska, Wojciech Feleszko slowa kluczowe: fizjoterapia oddechowa, fizjoterapia klatki piersiowej, techniki oczyszczania dróg oddechowych, drogi oddechowe, pediatria, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza, kaszel wspomagany, dzieci.

Leczenie ostrego bólu i gorączki w zakażeniach dróg oddechowych u dzieci Autorzy: Andrzej Radzikowski, Andrzej Załęski slowa kluczowe: zakażenia układu oddechowego, ból/gorączka, NLPZ.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem