Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXII, NR 6 z.2 (307)

CZERWIEC 2014
Temat: W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Aldosteron – stan wiedzy po 61 latach od chwili jego wykrycia Autorzy: Franciszek Kokot, Lidia Hyla-Klekot slowa kluczowe: aldosteron, pierwotny aldosteronizm (PA), zjawisko aldosterone breakthrough, blokery receptora mineralokortykoidowego (MR-B).

Niezbędne fosfolipidy Autorzy: Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska slowa kluczowe: niezbędne fosfolipidy, terapia błonowa, choroby wątroby.

Bezpieczeństwo stosowania naproksenu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego Autorzy: Stanisław Kowalewski, Małgorzata Dawidek, Artur Mamcarz slowa kluczowe: cyklooksygenaza, tromboksan A2, prostacyklina.

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Agnieszka Motyl slowa kluczowe: porada przed podróżą, malaria, biegunka podróżnych, żółta gorączka, szczepienia podróżne, apteczka podróżna.

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: epinefryna, adrenalina, anafilaksja.

Jak ułatwić życie pacjenta z astmą stosującego lek złożony? Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma oskrzelowa, farmakoterapia, leki złożone, wGKS/LABA, budezonid/formoterol.

Terapia astmy – co jest na drugim końcu? Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: astma, drogi oddechowe o małej średnicy.

Rozpoznawanie i rozpoczynanie leczenia astmy przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: co mówi prawo, co mówią wytyczne Autorzy: Elżbieta Kryj-Radziszewska slowa kluczowe: lekarz pierwszego kontaktu, Ustawa o zawodzie lekarza, leczenie astmy, spirometria, steroidy wziewne.

Nowości w immunoterapii swoistej chorób alergicznych Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergia, immunoterapia alergenowa, SCIT, SLIT.

Ekonomia chorób przewlekłych u dzieci na przykładzie astmy oskrzelowej Autorzy: Anna Bodajko-Grochowska, Andrzej Emeryk, Magdalena Kowalska slowa kluczowe: astma, dzieci, koszt choroby, koszty i analiza kosztów, lekarz rodzinny.

Ból funkcjonalny – część II (śródmiąższowe zapalenie pęcherza, wulwodynia, przewlekły ból krzyża) Autorzy: Małgorzata Malec-Milewska, Agnieszka Sękowska, Marek Suchorzewski, Hanna Kucia slowa kluczowe: ból funkcjonalny (epidemiologia, objawy, patomechanizm, leczenie), śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego, wulwodynia, przewlekły ból krzyża.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem