Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VIII, NR 11 z.1 (98)

LISTOPAD 2000
Temat: GERIATRIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Krzysztof Galus

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Nadciśnienie tętnicze w populacji geriatrycznej Autorzy: Prof. dr hab. med. Zygmunt Chodorowski slowa kluczowe: antagoniści kanału wapniowego,antagoniści receptorów angiotensyny,diuretyki,geriatria,inhibitor konwertazy angiotensyny,leczenie,nadciśnienie,rozpoznanie,wiek podeszły

Przewlekła niewydolność serca u osób w wieku podeszłym - trudności diagnostyczne i terapeutyczne Autorzy: Dr n. med Barbara Gryglewska, prof dr hab. med. Józef Kocemba slowa kluczowe: NYHA,wiek podeszły,CHF,niewydolność serca,ACEI,niewydolność rozkurczowa,beta-blokeery,diuretyki,etiologia,diagnostyka,inhibitor konwertazy angiotensyny,leczenie

Choroby układu moczowego u osób w wieku podeszłym Autorzy: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska slowa kluczowe: choroby układu moczowego,klirens kreatyniny,nerki,nietrzymanie moczu,ONN,ostra niewydolność nerek,pacjent w podeszłym wieku,PNN,przewlekła niewydolność nerek

Cukrzyca u osób w wieku podeszłym Autorzy: Dr n. med. Róża Starzyńska, lek. med. Robert Gross slowa kluczowe: cukrzyca,osoby starsze,stężenie cukru,strategia leczenia

Choroby ginekologiczne najczęściej występujące u osób w wieku podeszłym Autorzy: Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska slowa kluczowe: cukrzycowe zapalenie sromu,przekwitanie,ropniak macicy,starcze zapalenie pochwy,świąd sromu,wypadanie macicy,zmiany zanikowe narządów płciowych

Starcza głuchota (Praesbyacusis, surditas senilis) Autorzy: Prof. dr hab. med. Jan J. Ku? slowa kluczowe: głuchota centralna,głuchota nerwowa,głuchota ślimakowa,leczenie,niedosłuch poinfekcyjny,ostry uraz akustyczny,otospongioza pozaokienkowa,starcza głuchota,starcze upośledzenie słuchu,toksyczne uszkodzenie słuchu

Starzenie się skóry i jej kosmetyczna terapia Autorzy: Dr med. Maria Noszczyk slowa kluczowe: alfa-hydroksykwasy,estrogeny,fitoestrogeny,ochrona skóry,retinoidy,starzenie się skóry,witamina C

Leczenie zaburzeń zachowania i objawów psychotycznych w otępieniu u osób starszych Autorzy: Dr n. med. Tadeusz Parnowski slowa kluczowe: depresja,inhibitory acetylocholinesterazy,leczenie,neuroleptyki,omamy,otępienie,psychoza,urojenia,zaburzenia zachowania

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem