Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXII, NR 9 z.1 (310)

WRZESIEŃ 2014
Temat: KARDIOLOGIA AMBULATORYJNA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej Autorzy: Magdalena Musiał slowa kluczowe: współpraca lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej – kardiolog.

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii Autorzy: Paweł Balsam slowa kluczowe: opieka ambulatoryjna, leczenie szpitalne, systemy informatyczne.

Pacjenci leczeni w poradni kardiologicznej – podstawowe zagadnienia Autorzy: Gabriela Parol, Eulalia Welk slowa kluczowe: ambulatoryjna opieka kardiologiczna, ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, stabilna choroba wieńcowa, oporne nadciśnienie tętnicze, kwalifikacja do operacji pozasercowych, leczenie przeciwkrzepliwe.

Pacjent po przezskórnej interwencji wieńcowej z implantacją stentu przyjmujący nowe leki przeciwpłytkowe Autorzy: Mariusz Tomaniak, Michalina Galas slowa kluczowe: nowe leki przeciwpłytkowe, prasugrel, tikagrelor, przezskórne interwencje wieńcowe.

Pacjent po ostrym zespole wieńcowym leczonym inwazyjnie Autorzy: Karolina Wojtera, Renata Główczyńska slowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy, leczenie inwazyjne, powikłania zawału serca, prewencja wtórna, farmakoterapia, styl życia.

Pacjent z niewydolnością serca Autorzy: Monika Budnik, Renata Główczyńska slowa kluczowe: niewydolność serca (NS), farmakoterapia, terapia resynchronizująca (CRT).

Pacjent z migotaniem przedsionków przyjmujący nowe doustne antykoagulanty Autorzy: Dariusz Rodkiewicz slowa kluczowe: migotanie przedsionków, leczenie przeciwzakrzepowe, nowe leki przeciwzakrzepowe, dabigatran, riwaroksaban, apiksaban, antagoniści witaminy K, warfaryna.

Pacjent ze wszczepionym stymulatorem serca Autorzy: Łukasz Januszkiewicz, Andrzej Cacko slowa kluczowe: stymulator (rozrusznik) serca, pacjent ze stymulatorem, elektroterapia.

Pacjent ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Autorzy: Andrzej Cacko slowa kluczowe: wszczepialny kardiowerter-defibrylator, terapia antyarytmiczna, pytania i wątpliwości pacjenta.

Badania w poradni kardiologicznej Autorzy: Michał Kowara, Violetta Stępień-Adamczewska slowa kluczowe: ambulatoryjna opieka kardiologiczna, choroba niedokrwienna serca (ChNS), wady zastawkowe, badanie echokardiograficzne.

Nowoczesne technologie bezprzewodowe w kardiologicznej praktyce ambulatoryjnej – zdrowie mobilne (mHealth) Autorzy: Łukasz Kołtowski slowa kluczowe: zdrowie mobilne, telemedycyna, zdalne monitorowanie, zdrowie 2.0.

Pacjenci z nabytymi zastawkowymi wadami serca w praktyce ambulatoryjnej – zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Ambulatoryjna opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca Autorzy: Eulalia Welk, Gabriela Parol slowa kluczowe: nabyte zastawkowe wady serca, wrodzone wady serca, stenoza mitralna, stenoza aortalna, niedomykalność mitralna, niedomykalność aortalna, ASD, VSD.

Pacjent po infekcyjnym zapaleniu wsierdzia Autorzy: Agnieszka Kołodzińska, Anna Walencik slowa kluczowe: infekcyjne zapalenie wsierdzia, opieka ambulatoryjna, powikłania zapalenia wsierdzia.

Pacjent po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej Autorzy: Bartosz Rymuza, Zenon Huczek slowa kluczowe: stenoza aortalna (AS), przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI), choroby współtowarzyszące, pacjenci wysokiego ryzyka, krwawienia, udar, implantacja układu stymulującego, opieka ambulatoryjna.

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej Autorzy: Michał Peller, Piotr Lodziński slowa kluczowe: zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków, ablacja przezskórna, leczenie przeciwzakrzepowe, opieka ambulatoryjna.

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Autorzy: Eliza Kozyra-Pydyś slowa kluczowe: ciąża, choroby serca, nadciśnienie ciążowe, wady serca, umieralność okołoporodowa.

Pacjent po epizodzie zatorowości płucnej u lekarza kardiologa w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej Autorzy: Ewa Szczerba slowa kluczowe: zatorowość płucna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica żył głębokich, opieka ambulatoryjna.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem