Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXII, NR 11 (313)

LISTOPAD 2014
Temat: PNEUMONOLOGIA/ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Diagnostyka różnicowa astmy wczesnodziecięcej Autorzy: Henryk Mazurek, Elżbieta Mazurek slowa kluczowe: świszczacy oddech, astma wczesnodziecięca, diagnostyka różnicowa.

Leczenie astmy wczesnodziecięcej. Kiedy i jak? Autorzy: Łukasz Błażowski, Ryszard Kurzawa, Henryk Mazurek slowa kluczowe: astma, dzieci, fenotypy astmy, zaostrzenie astmy, kontrola astmy.

Astma oskrzelowa niekontrolowana i przewlekły kaszel – opis przypadku Autorzy: Iwona Sak, Ryszard Kurzawa, Beata Gabis slowa kluczowe: astma oskrzelowa, przewlekły kaszel, refluks krtaniowo-gardłowy, pH-metria gardła.

Alergiczny nieżyt nosa u dzieci Autorzy: Elżbieta Mazurek, Ryszard Kurzawa, Henryk Mazurek slowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, dzieci, alergia.

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci Autorzy: Katarzyna Gregorczyk-Maślanka, Ryszard Kurzawa slowa kluczowe: bezdech, obturacyjny bezdech senny (OBS), zespół obturacyjnego bezdechu sennego (ZOBS), obturacyjne zaburzenia oddychania (OZO), polisomnografia (PSG), chrapanie, stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, przerost migdałków gardłowego i podniebiennych.

Molekularne aspekty diagnostyki alergii pokarmowej zależnej od IgE Autorzy: Łukasz Błażowski, Ryszard Kurzawa slowa kluczowe: alergia pokarmowa zależna od IgE, diagnostyka oparta na komponentach, reakcje krzyżowe.

Wybrane aspekty diagnostyki i terapii atopowego zapalenia skóry – wytyczne postępowania przydatne dla lekarzy praktyków Autorzy: Andrzej Kazimierz Jaworek, Magdalena Jaworek, Maciej Pastuszczak, Ryszard Kurzawa, Anna Wojas-Pelc slowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, diagnostyka różnicowa, terapia.

Rola receptorów PAR-2 w rozwoju procesu zapalnego w drogach oddechowych Autorzy: Izabela Stockdale, Alicja Cymerys-Pogorzelska, Zbigniew Doniec slowa kluczowe: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, proteazy serynowe, receptory PAR, alergeny roztoczy, pyłki traw, grzyby, owoinhibitor, owomukoid.

Przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli Autorzy: Henryk Mazurek, Elżbieta Mazurek slowa kluczowe: przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli, PBZO, dzieci, przewlekły kaszel.

Zastosowanie soli hipertonicznej w schorzeniach dróg oddechowych Autorzy: Henryk Mazurek, Zofia Mazurek-Durlak slowa kluczowe: płyn okołorzęskowy, sól hipertoniczna, mukowiscydoza, zapalenie oskrzelików.

Ciała obce w drogach oddechowych Autorzy: Andrzej Pogorzelski slowa kluczowe: ciało obce, dzieci, rozpoznanie, bronchoskopia, powikłania.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem