Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXII, NR 12 z.2 (315)

GRUDZIEŃ 2014
Temat: W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Redaktor numeru: prof. zw. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Lipidy w ciąży Autorzy: Longina Kłosiewicz-Latoszek, Barbara Cybulska slowa kluczowe: ciąża, lipidy w surowicy, rodzinna hipercholesterolemia, ciężka hipertrójglicerydemia, postępowanie.

Niedobór witaminy B12 i jego konsekwencje u chorych na cukrzycę typu 2 (T2DM) leczonych metforminą – powikłanie niedoceniane czy przeceniane? Autorzy: Józef Drzewoski slowa kluczowe: metformina, witamina B12, homocysteina, niedokrwistość.

Rola suplementacji cynku i witaminy A w profilaktyce i leczeniu chorób skóry Autorzy: Alicja Romaszkiewicz, Roman Nowicki slowa kluczowe: związki cynku, witamina A, choroby skóry.

Glikokortykosteroidy w leczeniu nieżytów nosa – czy wszystkie preparaty są takie same? Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: nieżyt nosa, glikokortykosteroidy donosowe (dnGKS).

Indywidualizacja terapii w astmie – nowe możliwości! Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: astma, leczenie.

Profilaktyka działań niepożądanych w immunoterapii swoistej Autorzy: Ewa Czarnobilska, Małgorzata Leśniak slowa kluczowe: alergia, immunoterapia swoista, natychmiastowe reakcje niepożądane, późne reakcje niepożądane, premedykacja w immunoterapii swoistej.

Nowoczesne leczenie POChP Autorzy: Małgorzata Farnik, Tomasz Dębowski slowa kluczowe: POChP, GOLD, beklometazon/formoterol.

Niedobór laktazy u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego Autorzy: Danuta Domżał-Magrowska, Marek K. Kowalski, Ewa Małecka-Panas slowa kluczowe: zespół jelita nadwrażliwego (ZJN), niedobór laktazy, zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, nietolerancja laktozy, wodorowy test oddechowy (WTO).

Choroba refluksowa przełyku oporna na leczenie Autorzy: Anita Gąsiorowska slowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku (ChRP), oporna na leczenie choroba refluksowa, inhibitory pompy protonowej (IPP).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne w codziennej praktyce lekarskiej – ocena skuteczności i bezpieczeństwa Autorzy: Ewa Stanisławska-Biernat slowa kluczowe: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), choroby narządu ruchu, bezpieczeństwo leczenia, praktyka kliniczna.

Celekoksyb – nowe spojrzenie, nowe korzyści Autorzy: Maria Rell-Bakalarska, Krzysztof Rell slowa kluczowe: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), celekoksyb, choroby narządu ruchu, bezpieczeństwo leczenia.

Wpływ substancji pomocniczych na odczuwanie goryczy przez pacjenta podczas terapii doustnej tabletkami z aksetylem cefuroksymu Autorzy: Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Michał Jakub Nachajski slowa kluczowe: aksetyl cefuroksymu, tabletki powlekane, czas rozpadu tabletki, otoczka tabletki, rdzeń tabletki, powierzchnia tabletki, krawędź tabletki, substancje pomocnicze, jama ustna, uczucie goryczy.

Nowe doustne antykoagulanty w leczeniu niezastawkowego migotania przedsionków Autorzy: Daniel Francew slowa kluczowe: migotanie przedsionków, leki przeciwkrzepliwe, nowe doustne leki przeciwzakrzepowe, apiksaban, dabigatran, riwaroksaban, acenokumarol, warfaryna.

Mięczak zakaźny jako wciąż istotny problem diagnostyczny – opis przypadku klinicznego i przegląd literatury Autorzy: Andrzej Jaworek, Magdalena Wawrzynkiewicz, Grzegorz Dyduch, Magdalena Jaworek, Maciej Pastuszczak, Anna Wojas-Pelc slowa kluczowe: mięczak zakaźny (MZ), droga transmisji, diagnostyka różnicowa, leczenie.

Prokinetyki w leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego – aktualny stan wiedzy po Kongresie UEGW 2014 Autorzy: Jan Chojnacki slowa kluczowe: prokinetyki, akotiamid, itopryd, prukalopryd.

Co nowego w chorobie refluksowej przełyku i chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego Autorzy: Grażyna Jurkowska slowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, eozynofilowe zapalenie przelyku, inhibitory pompy protonowej.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem