Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIII, NR 1 (316)

STYCZEŃ 2015
Temat: HEPATOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Zalecenia terapeutyczne na rok 2013: leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B Autorzy: Jacek Juszczyk i wsp. slowa kluczowe: HBV, wątroba, wirus,

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV – 2014 Autorzy: Waldemar Halota i wsp. slowa kluczowe: HCV, WZW,

Zarys patogenezy zakażenia wirusem C zapalenia wątroby Autorzy: Jacek Juszczyk slowa kluczowe: wirus C zapalenia wątroby, replikacja HCV, wrodzona i nabyta odpowiedź immunologiczna w zakażeniu HCV, stłuszczenie i metabolizm glukozy w zakażeniu HCV, pozawątrobowe objawy zakażenia HCV.

Nowe perspektywy leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C Autorzy: Anna Parfieniuk-Kowerda, Robert Flisiak slowa kluczowe: leki działające bezpośrednio na HCV, przewlekłe zapalenie wątroby typu C, HCV, daklataswir, sofosbuwir, symeprewir...

Rak wątrobowokomórkowy – epidemiologia, czynniki ryzyka Autorzy: Dariusz Wasiak i wsp. slowa kluczowe: rak wątrobowokomórkowy, WZW B, WZW C.

Rekomendacje dotyczące postępowania z chorymi na raka wątrobowokomórkowego Autorzy: Dariusz Wasiak i wsp. slowa kluczowe: rak wątrobowokomówrkowy (HCC), diagnoza, badania przesiewowe, klasyfikacja do leczenia.

Leczenie systemowe chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego Autorzy: Andrzej Deptała slowa kluczowe: rak wątrobowokomórkowy, HCC, sorafenib, doksorubicyna, gemcytabina.

Encefalopatia wątrobowa Autorzy: Maurycy Jonas i wsp. slowa kluczowe: encefalopatia wątrobowa (EW), marskość wątroby, poziom amoniaku, śpiączka.

Zakrzepica żyły wrotnej Autorzy: Piotr Małkowski i wsp. slowa kluczowe: zakrzepica żyły wrotnej.

Zakrzepica żył wątrobowych Autorzy: inf. własna (Sanofi Pasteur) slowa kluczowe: zespół Budda-Chiariego (BCS), zakrzepica żył wątrobowych, VOD, nadciśnienie wrotne.

Przeszczepianie wątroby w Polsce Autorzy: Jarosław Czerwiński slowa kluczowe: pobieranie i przeszczepianie wątroby, lista oczekujących, rejestr przeszczepień, wskazania do przeszczepienia, rejestr żywych dawców.

Immunosupresja po przeszczepieniu wątroby Autorzy: Beata Łągiewska i wsp. slowa kluczowe: przeszczepienie wątroby, immunosupresja, wskazania.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem