Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIII, NR 4 z.1 (320)

KWIECIEŃ 2015
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Zasady postępowania w zakażeniach dolnych dróg oddechowych Autorzy: Magdalena Wąsik, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: zapalenia dolnych dróg oddechowych, pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP), metody diagnostyczne, antybiotykoterapia empiryczna.

Zakażenia układu oddechowego u kobiet w ciąży Autorzy: Joanna Hermanowicz-Salamon slowa kluczowe: ciąża, zakażenia górnych dróg oddechowych, astma, grypa, zakażenia dolnych dróg oddechowych.

Krztusiec u dorosłych Autorzy: Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: krztusiec, Bordetella pertussis, toksyna krztuścowa, IgG, antybiotyki makrolidowe.

Wpływ witaminy D na przebieg chorób układu oddechowego Autorzy: Katarzyna Białek-Gosk slowa kluczowe: witamina D, astma, alergiczny nieżyt nosa, infekcje układu oddechowego, POChP.

Miejsce leków mukolitycznych w terapii chorób układu oddechowego Autorzy: Elżbieta Magdalena Grabczak slowa kluczowe: mukolityki, choroby układu oddechowego.

Leczenie immunomodulujące w zakażeniach układu oddechowego Autorzy: Marta Maskey-Warzęchowska slowa kluczowe: lizaty bakteryjne, zakażenia układu oddechowego, astma, POChP.

Rola szczepień ochronnych w chorobach układu oddechowego Autorzy: Katarzyna Hildebrand slowa kluczowe: szczepionki, astma, POChP, zaostrzenia, zapalenia płuc.

Leczenie zakażeń prątkami gruźliczymi i niegruźliczymi Autorzy: Joanna Klimiuk slowa kluczowe: gruźlica, mykobakterioza, zakażenie, leczenie.

Kontrola astmy: mit czy rzeczywistość Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: kontrola astmy, wziewne glikokortykosteroidy, długo działające β2-mimetyki.

Immunoterapia alergenowa: za i przeciw Autorzy: Andrzej Dąbrowski slowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, kryteria doboru chorych, skuteczność i bezpieczeństwo metod SCIT i SLIT, efektywność farmakoekonomiczna.

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego w ciężkiej astmie Autorzy: Renata Rubinsztajn slowa kluczowe: leczenie biologiczne, omalizumab, astma ciężka.

Zastosowanie wziewnych glikokortykosteroidów u chorych na POChP Autorzy: Katarzyna Górska, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, wziewne glikokortykosteroidy, zapalenie, zaostrzenia POChP, działania niepożądane, zapalenie płuc.

Nowe leki w zapobieganiu zaostrzeniom POChP, korzyści z wczesnego ich stosowania Autorzy: Krzysztof Karwat, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: POChP, β2-mimetyki, cholinolityki, nowe leki złożone.

Postępowanie u chorych na zespół nakładania POChP/OBS Autorzy: Małgorzata Barnaś slowa kluczowe: POChP, OBS, zespół nakładania.

Immunopatogeneza i leczenie samoistnego włóknienia płuc Autorzy: Marta Dąbrowska slowa kluczowe: samoistne włóknienie płuc (SWP), patogeneza, fibroblasty, leki przeciwdziałające procesowi włóknienia.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem