Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIII, NR 5 (322)

MAJ 2015
Temat: DIABETOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Gastropareza u osób z cukrzycą – problem diagnostyczny i terapeutyczny Autorzy: Agnieszka B. Niebisz-Cieślak slowa kluczowe: cukrzyca, gastropareza, neuropatia autonomiczna, odległe powikłania cukrzycy.

Czy umiemy diagnozować i leczyć zapalenie kości i szpiku kostnego u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej? Autorzy: Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Marta Margas, Waldemar Karnafel, Janusz Krzymień slowa kluczowe: osteomyelitis, zespół stopy cukrzycowej (ZSC).

Metody pomiaru powierzchni rany w zespole stopy cukrzycowej Autorzy: Marta Margas, Janusz Krzymień, Beata Mrozikiewicz-Rakowska slowa kluczowe: pomiar powierzchni rany, zespół stopy cukrzycowej (ZSC).

Zaburzenia tolerancji węglowodanów u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Autorzy: Justyna Tarwacka, Janusz Krzymień, Waldemar Karnafel slowa kluczowe: cukrzyca ciążowa, cukrzyca typu 2.

Indywidualizacja leczenia cukrzycy typu 1. Sukcesy i porażki w leczeniu za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny Autorzy: Monika Rachuta, Janusz Krzymień slowa kluczowe: cukrzyca typu 1, wielokrotne wstrzyknięcia, terapia pompowa z użyciem sensora, ciągły podskórny wlew insuliny, hipoglikemia.

Intensyfikacja leczenia insuliną w cukrzycy typu 2 Autorzy: Janusz Krzymień, Iwona Kozłowska slowa kluczowe: typ 2 cukrzycy, insulinoterapia, intensyfikacja.

Miejsce agonistów receptora GLP-1 w leczeniu cukrzycy typu 2 w 2015 roku Autorzy: Waldemar Karnafel slowa kluczowe: leczenie cukrzycy typu 2, agoniści GLP-1.

Dapagliflozyna: nowe możliwości terapii cukrzycy typu 2 Autorzy: Mariusz Jasik slowa kluczowe: dapagliflozyna, inhibitor transportera 2 sodowo-glukozowego, terapia, cukrzyca typu 2.

Plejotropowe działanie metforminy u chorych na cukrzycę typu 2 Autorzy: Waldemar Karnafel slowa kluczowe: cukrzyca typu 2, metformina, efekt plejotropowy.

Nadwrażliwość na gluten niezwiązana z celiakią w świetle nowego podziału chorób zależnych od glutenu według definicji z Oslo Autorzy: Piotr Nehring, Paweł Kotarski, Jacek Muszyński slowa kluczowe: celiakia, gluten, nadwrażliwość.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem