Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIII, NR 7-8 (325-326)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2015
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic – ważny problem diagnostyczny i kliniczny Autorzy: Ewa Warchoł-Celińska slowa kluczowe: dysplazja włóknisto-mięśniowa, zwężenie tętnicy nerkowej, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe.

Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej po badaniu CORAL Autorzy: Jacek Kądziela, Adam Witkowski slowa kluczowe: zwężenie tętnicy nerkowej, nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, zalecenia, implantacja stentu.

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie Autorzy: Agata Kujawa-Szewieczek, Andrzej Więcek slowa kluczowe: autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek, przewlekła choroba nerek (PChN), nadciśnienie tętnicze, układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), leczenie.

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: leczenie skojarzone, preparaty złożone, wytyczne, nadciśnienie tętnicze, przypadki.

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, zalecenia, antagoniści receptora angiotensyny II.

Leczenie oparte na antagoniście receptora angiotensyny II – kandesartanie – w codziennej praktyce Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, antagonista receptora angiotensyny II, kandesartan, leczenie skojarzone.

Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: oporne nadciśnienie tętnicze, postępowanie, leczenie.

Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym Autorzy: Anna Konopka, Janina Stępińska slowa kluczowe: stany nagłe w nadciśnieniu, stany pilne w nadciśnieniu, encefalopatia nadciśnieniowa, nadciśnienie złośliwe, obrzęk płuc, rozwarstwienie aorty, stan przedrzucawkowy, nadciśnienie okołooperacyjne, leczenie hipotensyjne.

Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu Autorzy: Jan P. Bembenek, Anna CzłonkowskaJan P. Bembenek, Anna Członkowska slowa kluczowe: udar mózgu, nadciśnienie tętnicze (NT), leki hipotensyjne, prewencja udaru.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i kontrowersje terapeutyczne Autorzy: Mieczysław Litwin slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, dzieci, badania przesiewowe, rozpoznanie.

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje Autorzy: Agnieszka Olszanecka, Danuta Czarnecka slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, ciąża, stan przedrzucawkowy.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem