Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIII, NR 9 z.1 (327)

WRZESIEŃ 2015
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego Autorzy: Monika Chudzicka, Katarzyna Łuczak, Jan Krekora slowa kluczowe: niewydolność serca, wywiad, badanie przedmiotowe, duszność, obrzęki, refluks wątrobowo-szyjny, III ton serca.

Diagnostyka obrazowa niewydolności serca Autorzy: Piotr Jakubowski, Zofia Szemraj-Rogucka, Agata Majos, Katarzyna Piestrzeniewicz slowa kluczowe: niewydolność serca, echokardiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Diuretyki w niewydolności serca Autorzy: Arkadiusz Retwiński, Jan Krekora slowa kluczowe: diuretyki, niewydolność serca, diuretyki pętlowe, furosemid, torasemid, antagoniści aldosteronu, spironolakton, eplerenon, oporność na diuretyki, działania niepożądane diuretyków.

Beta-adrenolityki w niewydolności serca Autorzy: Marcin Szkopiak, Piotr Jakubowski, Katarzyna Piestrzeniewicz slowa kluczowe: niewydolność serca, β-adrenolityki, bisoprolol, karwedilol, metoprolol, nebiwolol.

Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron Autorzy: Katarzyna Łuczak, Tomasz Ciurus, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: układ renina-angiotenyna-aldosteron (RAA), inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI), blokery receptora angiotensyny II (ARB), antagoniści aldosteronu (MRA).

Częstość rytmu serca jako cel terapii niewydolności serca Autorzy: Zbigniew Sablik, Małgorzata Stasiak, Patrycja Lebioda slowa kluczowe: niewydolność serca, tachykardia, bradykardia, b-blokery, iwabradyna.

Inne leki stosowane w terapii: glikozydy naparstnicy, leki antyarytmiczne, antykoagulanty, leki przeciwwskazane Autorzy: Magdalena Misztal-Teodorczyk, Anna Cichocka-Radwan, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: niewydolność serca, digoksyna, leki antyarytmiczne, antykoagulanty, leki przeciwwskazane.

Metody nowoczesnej elektrokardiologii inwazyjnej w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca Autorzy: Michał Kałowski, Irmina Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz slowa kluczowe: przewlekła niewydolność serca, urządzenia wszczepialne, ablacja przezskórna.

Postępowanie w przypadku chorób współistniejących z niewydolnością serca Autorzy: Zbigniew Sablik, Renata Michalak, Elżbieta Cieplucha slowa kluczowe: niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zespół sercowo-nerkowy.

Leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe u chorych z niewydolnością serca w okresie okołooperacyjnym Autorzy: Krzysztof Włodarczyk, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: doustne leki przeciwkrzepliwe, chirurgia, leczenie okołooperacyjne, leki przeciwpłytkowe, kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, warfaryna, acenokumarol, NOAC.

Farmakoterapia ostrej niewydolności serca Autorzy: Tomasz Ciurus, Joanna Berner, Małgorzata Lelonek slowa kluczowe: ostra niewydolność serca, diuretyki, wazodylatatory, leki inotropowe, serelaksyna.

Przegląd wyników ostatnich badań w przewlekłej niewydolności serca Autorzy: Dawid Teodorczyk, Bartosz Czarniak, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: niewydolność serca (NS), przegląd aktualnych badań, biomarkery, HF-PEF, HF-REF.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem