Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIV, NR 1 (333)

STYCZEŃ 2016
Temat: TRANSPLANTOLOGIA NEREK
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Artur Kwiatkowski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Terapia nerkozastępcza u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek Autorzy: Marta Serwańska-Świętek, Jolanta Gozdowska, Dominika Dęborska-Materkowska Marta Serwańska-Świętek, Jolanta Gozdowska, Dominika Dęborska-Materkowska slowa kluczowe: schyłkowa niewydolność nerek, przeszczepienie nerki, dializa, przeżycie pacjenta i przeszczepionej nerki, dawca zmarły, dawca żywy

Wczesne i odległe wyniki po przeszczepieniu nerki Autorzy: Rafał Kieszek, Kalina Jędrzejko, Piotr Domagała, Monika Bieniasz, Jolanta Gozdowska, Magdalena Durlik, Leszek Pączek, Andrzej Chmura, Artur Kwiatkowski slowa kluczowe: przeszczepienie nerki, wyniki przeszczepienia, żywi dawcy nerki, zmarły dawca

Program przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego – możliwości rozwoju i ograniczenia Autorzy: Piotr Domagała, Andrzej Chmura, Artur Kwiatkowski slowa kluczowe: przeszczepienie nerki, ograniczenia, organizacja, finansowanie procedur, polityka informacyjna

Perspektywy rozwoju programu transplantacji nerki od żywego dawcy w Polsce Autorzy: Rafał Kieszek, Andrzej Chmura, Kalina Jędrzejko, Artur Kwiatkowski slowa kluczowe: przeszczepienie nerki, wyniki przeszczepienia, żywi dawcy nerki, zmarły dawca, przeszczepienie krzyżowe, przeszczepienie łańcuchowe, program wymiany par

Psychologiczne aspekty przeszczepienia nerki od żywego dawcy Autorzy: Mateusz Zatorski, Rafał Kieszek, Marta Serwańska-Świętek, Aleksandra Tomaszek, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura slowa kluczowe: żywy dawca nerki, sytuacja kryzysowa, poczucie koherencji, pacjent współpracujący, wzrost osobowy, psychotransplantolog

Przeszczepienie nerki u chorych z patologią dolnego odcinka dróg moczowych Autorzy: Monika Bieniasz, Agnieszka Kulik, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura slowa kluczowe: przeszczepienie nerki, patologia dolnego odcinka dróg moczowych, nadpęcherzowe odprowadzenie moczu, wstawka jelitowa, sposób Brickera, Indiana pouch

Przeszczepienia symultaniczne – nerki i trzustki oraz nerki i wysp trzustkowych Autorzy: Andrzej Berman, Michał Wszoła slowa kluczowe: schyłkowa niewydolność nerek, przeszczepienie wysp trzustkowych, jednoczasowe przeszczepienie trzustki i nerki

Terapia uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych nerki. Leczenie izolowanego narządu Autorzy: Piotr Diuwe, Piotr Domagała, Andrzej Chmura, Magdalena Durlik, Leszek Pączek, Artur Kwiatkowski slowa kluczowe: śmierć mózgu, niedokrwienno-reperfuzyjne uszkodzenie, przeszczepianie nerek, perfuzja mechaniczna w hipotermii, leczenie izolowanego narządu, medycyna regeneracyjna

Podstawy leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu nerki Autorzy: Marta Serwańska-Świętek, Jolanta Gozdowska, Dominika Dęborska-Materkowska, Dorota Zygier slowa kluczowe: immunosupresja, indukcja, działania niepożądane, toksyczność leków, odrzucanie narządu

Diagnostyka i leczenie odrzucania nerki po transplantacji Autorzy: Magdalena Durlik slowa kluczowe: odrzucanie przeszczepu, odrzucanie T-komórkowe, odrzucanie zależne od przeciwciał, leczenie odrzucania T-komórkowego, leczenie odrzucania humoralnego, rituksymab, bortezomib, ekulizumab, IVIG

Leczenie wczesnych i odległych zakażeń po przeszczepieniu nerki Autorzy: Magdalena Durlik, Dominika Dęborska-Materkowska slowa kluczowe: przeszczepienie nerki, zakażenia wirusowe, zakażenia bakteryjne, zakażenia grzybicze, gruźlica

Profilaktyka i leczenie zakażenia miejsca operowanego u chorych po transplantacji nerki Autorzy: Agata Ostaszewska, Michał Wszoła, Artur Kwiatkowski slowa kluczowe: zakażenie miejsca operowanego (ZMO), przeszczepienie nerki, czynniki ryzyka, profilaktyka antybiotykowa, leczenie

Sposoby leczenia chłonkotoku po przeszczepieniu nerki Autorzy: Piotr Góralski, Piotr Domagała slowa kluczowe: lymphocele, przeszczepienie nerki, chłonkotok, leczenie, powikłanie

Zastosowanie cewnika moczowodowo-pęcherzowego typu JJ w transplantacji nerki Autorzy: Maurycy Jonas, Artur Kwiatkowski, Agnieszka Jóźwik, Magdalena Durlik, Leszek Pączek, Grażyna Młynarczyk, Andrzej Chmura slowa kluczowe: cewnik JJ, transplantacja nerek

Nowotwory u biorców allogennego przeszczepu nerkowego Autorzy: Monika Bieniasz, Andrzej Chmura, Artur Kwiatkowski slowa kluczowe: nowotwór, przeszczepienie nerki, immunosupresja, rak skóry, rak nerkowokomórkowy, potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna

Perspektywy wykorzystania biodruku 3D w medycynie transplantacyjnej Autorzy: Michał Wszoła, Andrzej Berman, Agnieszka Jóźwik, Łukasz Górski, Wojciech Święszkowski, Artur Kwiatkowski slowa kluczowe: biodrukowanie, drukowanie 3D, drukowanie narządów, przeszczepianie wysp trzustkowych

Terapia komórkami macierzystymi przyszłością transplantologii? Autorzy: Monika Bieniasz, Andrzej Chmura, Michał Wszoła, Artur Kwiatkowski slowa kluczowe: komórki macierzyste, regeneracja nerki, regeneracja komórek b wysp trzustkowych, medycyna regeneracyjna

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem