Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIV, NR 4 (336)

KWIECIEŃ 2016
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Nowości 2016 w terapii biologicznej astmy oskrzelowej Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma ciężka, terapia biologiczna, przeciwciała monoklonalne, omalizumab, mepolizumab

Co nowego w wytycznych leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, POChP, rekomendacje, GINA, GOLD

Czy umiemy zapobiec astmie u dzieci? Autorzy: Paweł Majak, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, zapobieganie

Co oznacza optymalna kontrola choroby w astmie oskrzelowej? Autorzy: Maciej Koźmiński, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, kontrola astmy, zaostrzenie, glikokortykosteroidy (GKS)

Złożona terapia przeciwzapalna w astmie – glikokortykosteroid z lekiem antyleukotrienowym podawane raz dziennie Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: terapia astmy, leki kontrolujące, mometazon, leki antyleukotrienowe

Dlaczego w leczeniu astmy oskrzelowej istotny jest wybór terapii doraźnej? Autorzy: Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: leczenie astmy, leki ratunkowe, terapia SMART

Efektywność leczenia u chorych na astmę palących tytoń Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna slowa kluczowe: chory na astmę palący tytoń, terapia astmy, efektywność

Problemy z astmą u chorych w wieku podeszłym, jak sobie z nimi radzić? Autorzy: Marcelina Koćwin, Michał Panek, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma w podeszłym wieku, starzenie, diagnostyka, problemy terapeutyczne

Nowoczesne leki do leczenia POChP (terapia LABA/LAMA) Autorzy: Michał Panek, Tadeusz Pietras, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, wilanterol, indakaterol, bromek glikopironium, bromek umeklidynium, bromek aklidynium

Czy badanie morfologii krwi może pomóc w doborze terapii POChP? Autorzy: Piotr Łacwik, Piotr Kuna slowa kluczowe: POChP, badanie morfologii krwi, eozynofilia, glikokortykosteroidy, zaostrzenia

Psychoterapia u chorych z chorobami obturacyjnymi dróg oddechowych opornymi na farmakoterapię Autorzy: Andrzej Witusik, Piotr Kuna, Łukasz Mokros, Tadeusz Pietras slowa kluczowe: terapia poznawczo-behawioralna, przewlekła obturacyjna choroba płuc

Eozynofilowe zapalenie przełyku Autorzy: Zbigniew Bartuzi slowa kluczowe: eozynofilowe zapalenie przełyku (EZP), eozynofile, alergia pokarmowa

Dodatki do żywności a nietolerancja pokarmowa: nigdy nie rozwiązany problem Autorzy: Cezary Pałczyński, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: dodatki do żywności, toksyczność, nietolerancja, nadwrażliwość, alergia

Co nowego w światowych wytycznych immunoterapii alergenowej? Najistotniejsze zmiany od wydania polskich standardów z 2010 r. Autorzy: Piotr Łacwik, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, SCIT, SLIT, standardy, wytyczne

Zastosowanie prowokacji donosowej w diagnostyce chorób alergicznych dla alergologa praktyka Autorzy: Marcelina Przemęcka, Michał Panek, Piotr Kuna slowa kluczowe: donosowa próba prowokacyjna, alergiczny nieżyt nosa, immunoterapia

Całoroczne i sezonowe zapalenie spojówek (kromoglikany) Autorzy: Marcelina Przemęcka, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergiczne zapalenie spojówek, kromoglikan sodowy, receptory, TAS2R, przeciwciała IgE

Standardy postępowania w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych Autorzy: Marta Podwysocka, Wioletta Pietruszewska. Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, glikokortykosteroidy donosowe, standardy, konsensus EPOS

Steroidy donosowe w alergicznym nieżycie nosa powinny być stosowane częściej Autorzy: Michał Panek, Tadeusz Pietras, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, donosowy glikokortykosteroid, H1-bloker

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem