Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIV, NR 5 (337)

MAJ 2016
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Leczenie biologiczne chorych na astmę w świetle badań klinicznych Autorzy: Renata Rubinsztajn, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: astma, leki biologiczne, omalizumab, mepolizumab

Nowe leki rozkurczające oskrzela w POChP Autorzy: Ryszarda Chazan, Renata Rubinsztajn slowa kluczowe: POChP, LABA, LAMA, leczenie skojarzone

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej? Autorzy: Piotr Boros slowa kluczowe: inhalatory proszkowe, inhalatory ciśnieniowe, opór inhalatora, aerozole drobnocząsteczkowe

Bezpieczeństwo stosowania β-agonistów w chorobach układu krążenia oraz β-adrenolityków w chorobach układu oddechowego Autorzy: Marta Dąbrowska slowa kluczowe: β-adrenolityki, β2-agoniści, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), niewydolność serca

Za i przeciw stosowaniu glikokortykosteroidów u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc Autorzy: Marta Maskey-Warzęchowska slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), glikokortykosteroidy (GKS), zapalenie płuc, zaostrzenie POChP

Fenotyp POChP: różnice patogenetyczne i terapeutyczne Autorzy: Władysław Pierzchała slowa kluczowe: fenotyp POChP, zaostrzenie POChP, glikokortykosteroidy wziewne, hiperinflacja, LABA/LAMA

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego Autorzy: Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: badania czynnościowe układu oddechowego, spirometria, oddychanie Cheyne’a-Stokesa, badania wysiłkowe

Idiopatyczne włóknienie płuc – czy nowe leki wpływają na naturalny przebieg choroby? Autorzy: Jan Kuś slowa kluczowe: idiopatyczne włóknienie płuc (IWP), leczenie przeciwwłóknieniowe, pirfenidon, nintedanib

Wyzwania opieki i perspektywy leczenia dla chorych na mukowiscydozę Autorzy: Szczepan Cofta, Joanna Goździk-Spychalska, Agata Nowicka, Halina Batura-Gabryel slowa kluczowe: mukowiscydoza wieku dorosłego, ośrodek referencyjny, opieka wielospecjalistyczna

Zespół wątrobowo-płucny Autorzy: Rafał Krenke, Marta Maskey-Warzęchowska slowa kluczowe: zespół wątrobowo-płucny, hipoksemia, choroba wątroby, rozszerzenie naczyń płucnych

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO Autorzy: Maria Korzeniewska-Koseła slowa kluczowe: MDR-TB, XDR-TB, badania lekowrażliwości, leki o prawdopodobnej skuteczności, tworzenie zestawu, długość leczenia

Zagrożenie toksynami jako bronią biologiczną – czy jesteśmy na nie przygotowani? Autorzy: Tadeusz Płusa slowa kluczowe: toksyny, broń biologiczna

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem