Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXIV, NR 9 z.1 (342)

WRZESIEŃ 2016
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. nadzw. GUMed; dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski, prof. nadzw. GUMed

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Kiedy rozpoznać niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory? Autorzy: Edyta Dąbrowska, Marcin Fijałkowski, Krzysztof Narkiewicz, Marcin Gruchała slowa kluczowe: niewydolność serca, zachowana frakcja wyrzutowa, dysfunkcja rozkurczowa, zdrowie publiczne

Nowe metody echokardiograficzne w ocenie dysfunkcji mięśnia sercowego Autorzy: Marcin Fijałkowski, Radosław Nowak, Marcin Gruchała slowa kluczowe: śledzenie markerów akustycznych, odkształcanie mięśnia lewej komory, echokardiografia trójwymiarowa

Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce pacjentów z niewydolnością serca Autorzy: Rafał Gałąska, Dorota Kulawiak-Gałąska slowa kluczowe: tomografia komputerowa, niewydolność serca, obrazowanie serca

Nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca Autorzy: Daniel Jarosz, Michał Bohdan, Dorota Smolarek, Wojciech Sobiczewski slowa kluczowe: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca

Pacjent z niewydolnością serca i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – trudności diagnostyczne i terapeutyczne Autorzy: Anna Kowalczys, Jerzy Bellwon, Krzysztof Kuziemski, Marcin Gruchała slowa kluczowe: niewydolność serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc

Częstość rytmu serca u chorego z niewydolnością serca – czy ma znaczenie? Autorzy: Jerzy Bellwon, Kamila Lachowska, Justyna Borowiec, Marcin Gruchała slowa kluczowe: niewydolność serca, kardiomiopatia tachyarytmiczna, migotanie przedsionków, kontrola czynności serca, kontrola rytmu serca

Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób lewego serca Autorzy: Marta Żarczyńska-Buchowiecka, Iwona Stopczyńska, Marcin Gruchała slowa kluczowe: nadciśnienie płucne, choroba lewego serca, niewydolność serca, cewnikowanie prawego serca, przeszczep serca

Wysiłek fizyczny pacjentów z niewydolnością serca – jak zalecać? Autorzy: Dominika Szalewska, Piotr Niedoszytko, Lidia Łepska slowa kluczowe: wysiłek fizyczny, rehabilitacja kardiologiczna, niewydolność serca

Nowości w hamowaniu układu renina-angiotensyna-aldosteron w niewydolności serca Autorzy: Anna Kowalczys, Joanna Wdowczyk, Marcin Gruchała slowa kluczowe: układ renina-angiotensyna-aldosteron, inhibitor receptora angiotensyny II i neprylizyny, niewydolność serca

Trimetazydyna w przewlekłej niewydolności serca Autorzy: Michał Bohdan, Anna Frankiewicz, Wojciech Sobiczewski, Marcin Gruchała slowa kluczowe: trimetazydyna, niewydolność serca

Leczenie kolejnego zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca – czy jest miejsce dla leczenia inotropowo dodatniego? Autorzy: Iwona Stopczyńska, Bartosz Curyłło, Marcin Gruchała slowa kluczowe: niewydolność serca, leki inotropowe, lewosimendan, zaostrzenie

Postępowanie w oporności na diuretyki w przebiegu niewydolności serca Autorzy: Marcin Pajkowski, Maria Tarnawska, Marta Marcinkowska, Marcin Gruchała slowa kluczowe: niewydolność serca, diuretyki pętlowe, oporność na diuretyki, ultrafiltracja

Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania u pacjentów po przeszczepieniu serca Autorzy: Anna Frankiewicz, Michał Bohdan, Marcin Gruchała slowa kluczowe: immunosupresja, przeszczepienie serca, inhibitory kalcyneuryny, leki cytotoksyczne, inhibitory kinazy m-TOR, glikokortykosteroidy

Mechaniczne wspomaganie serca jako metoda leczenia krańcowej niewydolności krążenia i pomost do przeszczepienia serca Autorzy: Maciej Duda, Piotr Siondalski, Magdalena Kołaczkowska slowa kluczowe: niewydolność serca, mechaniczne wspomaganie krążenia

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem