Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXV, NR 3 (350)

MARZEC 2017
Temat: W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Zakażenia układu moczowego u młodocianych – praktyczne aspekty Autorzy: Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Mastalerz-Migas slowa kluczowe: zakażenie układu moczowego, młodzież i młodzi dorośli, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Zapalenie gruczołu krokowego – możliwości terapeutyczne Autorzy: Jan Ślimak, Roma Roemer-Ślimak, Urszula Grata-Borkowska, Paweł Wróblewski, Jarosław Drobnik slowa kluczowe: ostre zapalenie prostaty, przewlekłe zapalenie prostaty, postępowanie, PSA

Pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP) – rozpoznawanie, diagnostyka obrazowa i leczenie w warunkach ambulatoryjnych Autorzy: Lucyna Opoka, Katarzyna Lewandowska, Jakub Ptak, Barbara Burakowska, Katarzyna Błasińska-Przerwa, Inga Barańska, Iwona Bestry, Izabela Siemion-Szcześniak, Małgorzata Sobiecka, Jan Kuś slowa kluczowe: pozaszpitalne zapalenie płuc, zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, leczenie

GOLD 2017 – standardy diagnostyki i leczenia POChP, znaczenie kategorii dowodu naukowego Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: POChP, GOLD

Niedokrwistość w praktyce lekarza rodzinnego, czyli dlaczego nie należy mylić leczenia farmakologicznego niedokrwistości z suplementacją żelaza Autorzy: Jarosław Woroń slowa kluczowe: niedokrwistość, leczenie, farmakoterapia, suplementy diety

Rola kwasu ursodeoksycholowego w leczeniu schorzeń gastroenterologicznych Autorzy: Jacek Bartosiewicz, Tomasz Okniński slowa kluczowe: kwas ursodeoksycholowy, UDCA, wątroba, kwasy żółciowe, choroby wątroby

Zalecenia żywieniowe i modyfikacja stylu życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku Autorzy: Karolina Łukaszewicz slowa kluczowe: refluks, GERD, żywienie, dietoterapia

Zaburzenia lękowe i depresja w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Tomasz Szafrański slowa kluczowe: depresja, lęk, medycyna rodzinna, podstawowa opieka zdrowotna

Stopa cukrzycowa – aktualne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Autorzy: Urszula Grata-Borkowska, Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Jarosław Drobnik slowa kluczowe: stopa cukrzycowa, owrzodzenia

Tężyczka – objaw czy rozpoznanie Autorzy: Anna Hans-Wytrychowska, Krzysztof Wytrychowski, Bartosz Sapilak slowa kluczowe: tężyczka, tężyczka utajona, spazmofilia, hipokalcemia, hipomagnezemia

Znaczenie probiotyków w prewencji chorób alergicznych Autorzy: Monika Marko, Rafał Pawliczak slowa kluczowe: probiotyki, choroby alergiczne, atopia

Astma u nastolatków: trudny pacjent – proste rozwiązania Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma nastolatków, kontrola astmy, terapia jednym inhalatorem w leczeniu podtrzymującym i doraźnym

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem