Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXV, NR 5 (352)

MAJ 2017
Temat: DIABETOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Jak rozpoznawać zaburzenia gospodarki węglowodanowej? Autorzy: Agnieszka B. Niebisz slowa kluczowe: rozpoznawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej, objawy hiperglikemii, czynniki ryzyka cukrzycy

Edukacja diabetologiczna – praktyczne zasady i narzędzia do jej prowadzenia Autorzy: Mariusz Tracz slowa kluczowe: cukrzyca, edukacja terapeutyczna, zasady edukacji

Samokontrola glikemii – kluczowy element w dążeniu do optymalnej kontroli metabolicznej cukrzycy Autorzy: Mariusz Tracz slowa kluczowe: cukrzyca, samokontrola glikemii, edukacja terapeutyczna

Stan przedcukrzycowy – schemat postępowania Autorzy: Leszek Czupryniak slowa kluczowe: stan przedcukrzycowy, schemat postępowania

Cele leczenia cukrzycy – zasady terapii wieloczynnikowej Autorzy: Ewa Janeczko-Sosnowska slowa kluczowe: cukrzyca, cele leczenia, zalecenia terapeutyczne

Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 – pierwsze kroki Autorzy: Ewa Janeczko-Sosnowska slowa kluczowe: cukrzyca typu 2, leczenie niefarmakologiczne, leczenie farmakologiczne, doustne leki cukrzycowe, insulinoterapia, leczenie skojarzone

Wybór drugiego, trzeciego (czwartego?) leku doustnego w cukrzycy typu 2 Autorzy: Leszek Czupryniak slowa kluczowe: cukrzyca typu 2, wybór, doustne leki cukrzycowe

Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej Autorzy: Agnieszka B. Niebisz slowa kluczowe: insulinoterapia w cukrzycy typu 2, cele leczenia cukrzycy, samokontrola glikemii

Wczesne wykrywanie powikłań cukrzycy w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej Autorzy: Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Jakub Nowocień slowa kluczowe: cukrzyca, powikłania przewlekłe, badania przesiewowe, opieka podstawowa

Pacjent z cukrzycą typu 1 u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Autorzy: Tamara Stasiak slowa kluczowe: cukrzyca typu 1, intensywna czynnościowa insulinoterapia, lekarz podstawowej opieki medycznej

Zalecenia żywieniowe w leczeniu cukrzycy u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki Autorzy: Karolina Dziubel, Beata Mrozikiewicz-Rakowska slowa kluczowe: cukrzyca, przewlekłe zapalenie trzustki, leczenie żywienione

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem