Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXV, NR 6 (353)

CZERWIEC 2017
Temat: W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Porażenia krtani: co nowego w diagnozowaniu i leczeniu? Autorzy: Katarzyna Bojanowska-Poźniak slowa kluczowe: porażenie krtani, diagnostyka, leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne

Terapia inhalacyjna – warto stale przypominać jej zasady Autorzy: Radosław Gawlik slowa kluczowe: terapia wziewna, inhalatory, astma, POChP

Objawy laryngologiczne choroby refluksowej przełyku i ich leczenie Autorzy: Jolanta Chmielecka-Rutkowska, Wioletta Pietruszewska slowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, refluks krtaniowo-gardłowy, inhibitory pompy protonowej, objawy pozaprzełykowe

Ambroksol – możliwości wykorzystania leku w profilaktyce negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Autorzy: Cezary Pałczyński, Piotr Kuna slowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, stres oksydacyjny, mukolityki, ambroksol, profilaktyka zdrowotna

GOLD 2017 – badania kliniczne, zalecenia i praktyka lekarska Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: POChP, GOLD 2017, leczenie

Nadwrażliwość na pokarmy – ABC lekarza praktyka Autorzy: Andrea Horvath slowa kluczowe: alergia na pokarm, nietolerancje pokarmowe, diagnostyka, dzieci

Wybrane choroby bakteryjne skóry Autorzy: Agnieszka Żebrowska slowa kluczowe: bakteryjne choroby skóry, gronkowiec złocisty, paciorkowiec beta-hemolizujący, mieszane zakażenia bakteryjne, terapia miejscowa, terapia ogólnoustrojowa

Prewencja i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej – wytyczne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Autorzy: Ewa Sewerynek, Michał Stuss slowa kluczowe: epidemiologia, rozpoznawanie, profilaktyka, leczenie, skutki dyskontynuacji terapii osteoporozy

Czy przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych może stanowić problem leczniczy w praktyce lekarza rodzinnego? Autorzy: Damian Ziaja, Tomasz Gul, Jolanta Domalik, Mariola Sznapka, Krzysztof Ziaja slowa kluczowe: przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, miażdżyca zarostowa kończyn dolnych, krytyczne niedokrwienie, leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne vs wewnątrznaczyniowe

Borelioza z Lyme w Polsce. Rozpoznawanie i leczenie Autorzy: Joanna Zajkowska slowa kluczowe: borelioza z Lyme, patogeneza, prezentacja kliniczna, diagnostyka, leczenie

Medyczne, farmakoekonomiczne i prawne aspekty szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu w pytaniach i odpowiedziach Autorzy: Justyna Tymińska slowa kluczowe: kleszczowe zapalenie mózgu, pracownik, pracodawca, szczepienia ochronne, obowiązki pracodawcy, bezpieczeństwo i higiena pracy

Test formatowania Autorzy: Autor, autor slowa kluczowe: html

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem