Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXV, NR 7 (354)

LIPIEC 2017
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Wytyczne GOLD 2017 dotyczące POChP Autorzy: Władysław Pierzchała slowa kluczowe: POChP, niedrożność oskrzeli, zaostrzenie, leczenie

Terapia skojarzona LABA/LAMA – leczeniem z wyboru u chorych na POChP Autorzy: Ryszarda Chazan, Renata Rubinsztajn slowa kluczowe: POChP, LABA, LAMA wGKS

Leczenie astmy zgodnie z fenotypem zapalenia Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk slowa kluczowe: ciężka astma, fenotypy, endotypy, omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab

Wpływ polimorfizmu receptora β2 na uzyskanie kontroli astmy Autorzy: Renata Rubinsztajn, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: astma, polimorfizm, receptor β2, kontrola astmy

Miejsce cholinolityków w leczeniu astmy w świetle badań klinicznych Autorzy: Joanna Klimiuk, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: leczenie astmy, leki antycholinergiczne, leki rozszerzające oskrzela, efektywność, bezpieczeństwo, tiotropium

Rola mikrobiomu w patogenezie chorób układu oddechowego Autorzy: Katarzyna Białek-Gosk, Sławomir Białek slowa kluczowe: mikrobiom, genom, układ oddechowy, bakteria, mikroorganizm

Znaczenie kolonizacji dróg oddechowych i nadwrażliwości IgE-zależnej na grzyby w chorobach układu oddechowego Autorzy: Joanna Hermanowicz-Salamon slowa kluczowe: nadwrażliwość na grzyby, Aspergillus fumigatus, ciężka astma z nadwrażliwością na grzyby, alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna, alergiczne grzybicze zapalenie zatok, alergiczna grzybicza choroba dróg oddechowych, terapia przeciwgrzybicza

Diagnostyka przewlekłej aspergilozy płucnej – aktualny stan wiedzy Autorzy: Halina Batura-Gabryel, Gabriel Bromiński slowa kluczowe: przewlekła aspergiloza płucna, postacie, kryteria rozpoznania

Zapalenia płuc poza/szpitalne – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 2017 Autorzy: Małgorzata Barnaś, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: pozaszpitalne zapalenie płuc, szpitalne zapalenie płuc, zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną, antybiotykoterapia

Idiopatyczne włóknienie płuc – aktualne możliwości leczenia farmakologicznego: leki antyfibrotyczne Autorzy: Jan Kuś slowa kluczowe: idiopatyczne włóknienie płuc, pirfenidon, nintedanib

Standardy postępowania w obturacyjnym bezdechu sennym Autorzy: Magdalena Wąsik, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny (OBS), ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), polisomnografia, otyłość, chrapanie, nadmierna senność w czasie dnia

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA) – nowe standardy terapeutyczno-diagnostyczne Autorzy: Andrzej Dąbrowski slowa kluczowe: GPA, ANCA, diagnostyka, skala aktywności (BVAS/GPA), strategie leczenia

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem