Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXV, NR 8 (355)

SIERPIEŃ 2017
Temat: MEDYCYNA BÓLU
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Najczęstsze błędy w farmakoterapii bólu Autorzy: Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski slowa kluczowe: ból, farmakoterapia, błąd w farmakoterapii

Tapentadol – stan wiedzy na rok 2017 Autorzy: Renata Zajączkowska, Magdalena Kocot-Kępska, Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski slowa kluczowe: agonista receptora opioidowego µ(MOR), wychwyt zwrotny noradrenaliny, synergizm, leczenie bólu

Leki złożone w farmakoterapii bólu Autorzy: Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski slowa kluczowe: ból, farmakoterapia, leki złożone

Ból neuropatyczny w zakresie twarzy Autorzy: Anna Przeklasa-Muszyńska, Magdalena Kocot-Kępska, Jan Dobrogowski slowa kluczowe: neuropatyczny ból twarzy, objawy bólu neuropatycznego, farmakoterapia, przetrwały ból pooperacyjny

Leczenie bólu u ciężarnych Autorzy: Jerzy Wordliczek, Joanna Jakowicka-Wordliczek, Jarosław Woroń slowa kluczowe: kobieta ciężarna, leczenie bólu, farmakoterapia

Ból przebijający w praktyce klinicznej – o czym każdy lekarz wiedzieć powinien Autorzy: Jarosław Woroń slowa kluczowe: ból przebijający, farmakoterapia, analgetyki opioidowe

Niekardiogenne bóle w klatce piersiowej Autorzy: Magdalena Kocot-Kępska, Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa-Muszyńska slowa kluczowe: niekardiogenny, ból klatki piersiowej, schorzenia przełyku, ból funkcjonalny, ból mięśniowo-szkieletowy

Ból w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki – epidemiologia, charakter bólu, patomechanizm i leczenie Autorzy: Małgorzata Malec-Milewska, lek. Agnieszka Sękowska slowa kluczowe: przewlekłe zapalenie trzustki, leczenie, ból, epidemiologia, etiologia

Ból w zespole antyfosfolipidowym Autorzy: Joanna Jakowicka-Wordliczek slowa kluczowe: mikrozatorowośc, ból niedokrwienny, neuropatia

Zespół niespokojnych nóg Autorzy: Renata Zajączkowska slowa kluczowe: zespół niespokojnych nóg, parestezje, okresowe ruchy kończyn, zaburzenia snu, agoniści receptora dopaminowego, ligandy podjednostki a-2-s kanału wapniowego, opioidy

Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bólu neuropatycznego Autorzy: Magdalena Kocot-Kępska, Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa-Muszyńska slowa kluczowe: toksyny botulinowe, BoNT/A, ból neuropatyczny, neuralgia, leczenie bólu

Dlaczego warto stosować kwas α-liponowy u pacjentów z bolesną neuropatią cukrzycową Autorzy: Jarosław Woroń slowa kluczowe: kwas a-liponowy (ALA), neuropatia, leczenie

Zastosowanie biofeedbacku w leczeniu bólu Autorzy: Anna Marków slowa kluczowe: ból przewlekły, biofeedback, nieinwazyjne techniki leczenia bólu, psychoterapia, metody autoregulacyjne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem