Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXV, NR 10 (357)

PAŹDZIERNIK 2017
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Izolowane nadciśnienie skurczowe i nadciśnienie rzekome u nastolatków i młodych dorosłych Autorzy: Mieczysław Litwin slowa kluczowe: izolowane nadciśnienie skurczowe, adolescenci, nadciśnienie rzekome

Wpływ na zmienność ciśnienia tętniczego – nowy element oceny skuteczności terapii hipotensyjnej? Autorzy: Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: ciśnienie tętnicze, pomiary, zmienność, leczenie

Nadciśnienie tętnicze u kobiet – patofizjologia, przebieg i leczenie Autorzy: Iwona Gorczyca-Michta, Olga Jelonek, Beata Wożakowska-Kapłon slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, kobiety, ciąża, laktacja, okres okołomenopauzalny

Nowe spojrzenie na dysplazję włóknisto-mięśniową w świetle dużych rejestrów chorych Autorzy: Ewa Warchoł-Celińska, Aleksander Prejbisz, Helena Witowicz, Anna Aniszczuk, Katarzyna Kowalczyk, Jan Ziębka, Katarzyna Hanus, Łukasz Stryczyński, Andrzej Januszewicz, Andrzej Tykarski slowa kluczowe: dysplazja włóknisto-mięśniowa, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, kliniczne rejestry chorych

Jak w praktyce interpretować nowe europejskie wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych (2016)? Autorzy: Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek slowa kluczowe: kategorie ryzyka, docelowe lipidy, strategie interwencji, modyfikacja stylu życia, leki, bezpieczeństwo farmakoterapii

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe – jak leczyć skutecznie dwa ważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego? Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, leczenie, preparaty złożone

Czy starsze leki hipotensyjne mają swoich następców? Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leki hipotensyjne, skuteczność hipotensyjna, tolerancja, ryzyko sercowo-naczyniowe

Spironolakton w terapii nadciśnienia tętniczego trudnego w kontroli – pytania i odpowiedzi Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: antagoniści receptora mineralokortykosteroidowego, spironolakton, nadciśnienie tętnicze, oporne

Zaburzenia sfery seksualnej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – jak postępować w praktyce? Autorzy: Marcin Wełnicki,Artur Mamcarz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia erekcji, kardioseksuologia.

Zmniej­sze­nie ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go po za­sto­so­wa­niu le­ków nie­bę­dą­cych kla­sycz­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi prze­ciw­nad­ci­śnie­nio­wy­mi Autorzy: Marcin Adamczak, Patrycja Pokora, Andrzej Więcek slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie przeciwnadciśnieniowe, leki niehipotensyjne, orlistat, allopurynol, metformina, cynakalcet, sildenafil

Leczenie nadciśnienia tętniczego w praktyce – przypadek z komentarzem Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: antagoniści receptora angiotensyny II, diuretyki tiazydopodobne, wytyczne, nadciśnienie tętnicze, przypadki

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem