Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVI, NR 2 (361)

LUTY 2018
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Leczenie POChP Anno Domini 2018 Autorzy: Renata Rubinsztajn, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: POChP, leki rozszerzające oskrzela, wziewne glikokortykosteroidy, rehabilitacja oddechowa, przewlekła tlenoterapia

Miejsce terapii trójlekowej u chorych na POChP w świetle badań klinicznych Autorzy: Katarzyna Górska slowa kluczowe: eozynofilia obwodowa, podwójna bronchodilatacja, przewlekła obturacyjna choroba płuc, steroidy wziewne, zaostrzenia, zapalenie płuc

Bezpieczeństwo leków rozkurczowych w chorobach obturacyjnych w świetle badań klinicznych Autorzy: Ryszarda Chazan, Renata Rubinsztajn slowa kluczowe: astma, POChP, leki rozkurczające oskrzela, β2-mimetyki, cholinolityki, choroby sercowo-naczyniowe

Wpływ zapaleń górnych dróg oddechowych na kontrolę przebiegu astmy Autorzy: Joanna Hermanowicz-Salamon slowa kluczowe: kontrola astmy, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie błony śluzowej nosa, przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok

Leczenie spersonalizowane w ciężkiej astmie Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: ciężka astma, endotyp, tiotropium, terapia anty-IgE, terapia anty-IL-5

Leczenie immunomodulujące w chorobach układu oddechowego Autorzy: Katarzyna Białek-Gosk, Sławomir Białek slowa kluczowe: leczenie immunomodulujące, astma, POChP, lizaty bakteryjne

Samoistne włóknienie płuc – diagnostyka i nowe możliwości leczenia Autorzy: Marta Maskey-Warzęchowska slowa kluczowe: tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości, pirfenidon, nintedanib, zaostrzenie

Mechanizm działania leków anty PD-1/PD-L1 w raku płuca Autorzy: Joanna Domagała-Kulawik slowa kluczowe: rak płuca, PD-1, PD-L1, immunoterapia

Farmakologiczne leczenie kaszlu Autorzy: Marta Dąbrowska slowa kluczowe: kaszel, leczenie, leki przeciwkaszlowe, leki mukoaktywne

Miejsce terapii mowy w leczeniu przewlekłego kaszlu Autorzy: Dorota Rojek, Anna Łobacz, Marta Dąbrowska, Antoni Krzeski, Rafał Krenke slowa kluczowe: przewlekły kaszel, terapia mowy, terapia oddechowa

Czy erdosteina jako terapia dodana może zmienić naturalny przebieg POChP? Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: erdosteina, leki mukolityczne, zaostrzenia POChP

Krwioplucie to nie tylko objaw raka Autorzy: Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: krwioplucie, rak płuca, TK klatki piersiowej, bronchoskopia

Zespół Kounisa: wariant ostrego zespołu wieńcowego i/lub zawału mięśnia serca w przebiegu anafilaksji Autorzy: Andrzej Dąbrowski slowa kluczowe: zespół Kounisa, anafilaksja, ostry zespół wieńcowy, zawał serca

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem