Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok IX, NR 2 z.2 (103)

LUTY 2001
Temat: ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Rola mikrobiologa w diagnostyce zakażeń dróg oddechowych Autorzy: Danuta Dzierżanowska slowa kluczowe: lekooporność,H. influenzae,Str. pneumoniae,metody badania,wymaz z gardła,plwocina,zakażenia dróg oddechowych

Zapalenia płuc zewnątrzszpitalne: jak rozpoznać i jak leczyć? Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: terapia sekwencyjna,terapia empiryczna,zakażenia dolnych dróg oddechowych,zapalenia płuc zewnątrzszpitalne

Zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie atypowe Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska slowa kluczowe: zakażenia atypowe,Chlamydia pneumoniae,Legionella pneumophila,Mycoplasma pneumoniae

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dzieci Autorzy: Danuta Chmielewska-Szewczyk slowa kluczowe: zapalenie oskrzelików,zapalenie krtani,zapalenie płuc,zapalenie oskrzeli

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne zapalenia gardła i krtani Autorzy: Mieczysław Chmielik slowa kluczowe: leczenie,diagnostyka,dzieci,zapalenie krtani,zapalenie gardła

Leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego Autorzy: Andrzej Radzikowski slowa kluczowe: leczenie,antybiotykoterapia,zapalenie ucha środkowego

Możliwości zapobiegania zakażeniom układu oddechowego u dzieci Autorzy: Elżbieta Piontek slowa kluczowe: immunomodulacja,szczepionki,zakażenia układu oddechowego

Immunoprofilaktyka pneumokokowych zakażeń dróg oddechowych * Autorzy: Edmund Rogala, Barbara Rogala slowa kluczowe: zakażenia układu oddechowego,szczepionki,immunoterapia

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem