Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVI, NR 3 (362)

MARZEC 2018
Temat: W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Dyspepsja czynnościowa – nowe aspekty patogenezy i leczenia Autorzy: Agata Mulak slowa kluczowe: dyspepsja czynnościowa, postać poinfekcyjna, dwunastnica, eozynofilia, prokinetyki, leki antysekrecyjne

Skompensowana zaawansowana choroba wątroby – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne Autorzy: Marek Hartleb slowa kluczowe: zaawansowane włóknienie wątroby, marskość wątroby, nadciśnienie wrotne, elastografia, serologiczne testy zwłóknieniowe, podstawowa opieka

Zakażenie Clostridium difficile w okresie ciąży Autorzy: Magdalena Iżycka, Jacek Muszyński slowa kluczowe: ciąża, Clostridium difficile, zakażenie, nosicielstwo, czynniki ryzyka, hospitalizacja

Objawy pozaprzełykowe choroby refluksowej przełyku – Dexilant jako nowa opcja terapeutyczna Autorzy: Anna Cybulska slowa kluczowe: refluks żołądkowo-przełykowy, klasyfikacja Montrealska, zespoły pozaprzełykowe z refluksem żołądkowo-przełykowym

Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej Autorzy: Jan Gietka, Marcin Chlebus slowa kluczowe: choroby wątroby, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, czynniki ryzyka, alkoholowa choroba wątroby, nadużywanie alkoholu, aktywność fizyczna

Inhalator pMDI – czy koordynacja wdechu we wszystkich takich inhalatorach jest niezbędna? Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: astma, POChP, pMDI, superdrobnocząstkowy aerozol

Diagnostyka chorób obturacyjnych: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, POChP, badania czynnościowe układu oddechowego

Zasady przepisywania leków refundowanych przez lekarza POZ Autorzy: Justyna Zajdel-Całkowska slowa kluczowe: leki refundowane, recepta, prawo

Emolienty w leczeniu atopowego zapalenia skóry: mechanizm działania i analiza składu preparatów dostępnych w Polsce Autorzy: Monika Marko, Małgorzata Pietrusiewicz, Rafał Pawliczak slowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry (AZS), emolienty, podział emolientów

Leczenie zakrzepicy żył głębokich w oparciu o wytyczne zawarte w Konsensusie Polskim 2017. Ocena efektywności przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej na podstawie analizy klinicznej korzyści netto Autorzy: Witold Tomkowski, Małgorzata Dybowska, Dariusz Dybowski, Paweł Kuca slowa kluczowe: zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej, leczenie

Pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów – co jeszcze możemy zrobić? Autorzy: Jarosław Woroń slowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, farmakoterapia, SYSADOA

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem