Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVI, NR 4 (363)

KWIECIEŃ 2018
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Co nowego w wytycznych GINA w roku 2018? Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna slowa kluczowe: GINA, benralizumab, leczenie astmy, tlenek azotu w powietrzu wydychanym

Najnowsze wytyczne dotyczące definicji, klasyfikacji, diagnostyki i leczenia pokrzywek EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2017 Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Paulina Korczyńska, Marcelina Przemęcka, Piotr Kuna slowa kluczowe: pokrzywka, leczenie, leki przeciwhistaminowe, omalizumab

Najnowsze rekomendacje GOLD 2018 w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) Autorzy: Michał Panek, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), nowe wytyczne Raportu GOLD, skala mMRC, test oceny POChP, całościowa ocena POChP

Profilaktyka i leczenie zaostrzeń POChP według najnowszych zaleceń ERS/ATS Autorzy: Michał Panek, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), nowe wytyczne ERS/ATS, całościowa ocena POChP, zaostrzenie POChP, postępowanie w zaostrzeniu POChP, zapobieganie zaostrzeniom POChP

Miejsce kombinacji wGKS/LABA w terapii POChP według standardów GOLD 2018 Autorzy: Michał Panek, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), nowe wytyczne Raportu GOLD, całościowa ocena POChP, długo działający β2-agoniści, wziewne glikokortykosteroidy (wGKS)

Terapia trójlekowa (wGKS/LABA/LAMA) z jednego inhalatora w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: POChP, terapia trójlekowa, beklometazon, formoterol, glikopyroniowy bromek

Miejsce terapii LABA/LAMA w POChP według standardów GOLD 2018 Autorzy: Michał Panek, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), Raport GOLD 2018, ocena POChP, długo działający b2-agoniści, leki antycholinergiczne

Benralizumab w terapii astmy ciężkiej Autorzy: Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: benralizumab, przeciwciała monoklonalne anty-IL-5, astma ciężka

Możliwości leczenia ciężkiej niekontrolowanej astmy w Polsce Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Joanna Molińska, Maciej Kupczyk, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma ciężka niekontrolowana, tiotropium, omalizumab, mepolizumab

Astma i alergia u kobiet ciężarnych Autorzy: Marcelina Koćwin, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, alergia, ciąża, leczenie w ciąży, zagrożenie dla dziecka

Współwystępowanie astmy i chorób sercowo-naczyniowych – implikacje terapeutyczne Autorzy: Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, choroby sercowo-naczyniowe, SABA, LABA, β-blokery

Dziecko kaszlące – jak praktycznie rozwiązywać problemy kliniczne Autorzy: Paweł Majak, Marta Latek, Katarzyna Molińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: kaszel, dzieci, problemy kliniczne

Połączenie krótko działającego β2-mimetyku z krótko działającym lekiem antycholinergicznym u dzieci z obturacją oskrzeli Autorzy: Andrzej Emeryk, Justyna Emeryk-Maksymiuk slowa kluczowe: krótko działający β2-mimetyk, salbutamol, fenoterol, krótko działający lek antymuskarynowy, bromek ipratropium, inhalacja, nebulizacja, astma, zapalenie oskrzelików, mukowiscydoza, dzieci

Alergiczny nieżyt nosa: standardy 2018 – co nowego w leczeniu Autorzy: Marcelina Przemęcka, Marcelina Koćwin, Michał Panek, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, glikokortykosteroidy donosowe, reakcja IgE-zależna

Bezpieczeństwo nowoczesnych leków przeciwhistaminowych Autorzy: Piotr Łacwik, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: leki przeciwhistaminowe, bezpieczeństwo, objawy uboczne, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka przewlekła, sedacja

Montelukast w terapii alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: montelukast, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, sezonowy alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa

Nowe wytyczne EAACI dotyczące immunoterapii alergenowej Autorzy: Piotr Łacwik, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, wytyczne, alergiczny nieżyt nosa, VIT, alergia pokarmowa, prewencja

Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych Autorzy: Dorota Szydłowska, Piotr Kuna, Maciej Kupczyk slowa kluczowe: astma, alergia, choroby psychosomatyczne, aleksytymia, terapia

Diagnostyka alergii na penicyliny i cefalosporyny – wskazówki praktyczne Autorzy: Marcelina Przemęcka, Dorota Kierszniewska-Stępień, Piotr Kuna slowa kluczowe: penicyliny, cefalosporyny, b-laktamy, alergia, nadwrażliwość

Nietolerancja glutenu – rzeczywisty problem czy tylko moda? Autorzy: Marcelina Koćwin, Marcelina Przemęcka, Piotr Kuna slowa kluczowe: nadwrażliwość na gluten, celiakia, alergia pokarmowa, gluten, dieta bezglutenowa

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem