Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVI, NR 5 (364)

MAJ 2018
Temat: DIABETOLOGIA
Redaktor numeru: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Najnowsze zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące postępowania z chorymi na cukrzycę Autorzy: Leszek Czupryniak slowa kluczowe: zalecenia kliniczne, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Rozpoznawanie cukrzycy u osób dorosłych – czy to typ 1, czy typ 2? Autorzy: Ewa Janeczko-Sosnowska slowa kluczowe: cukrzyca typu 2, cukrzyca typu 1, cukrzyca LADA, rozpoznanie

Aktualna charakterystyka kliniczna cukrzycy typu MODY – praktyczne wskazówki diagnostyczne Autorzy: Monika Storman, Leszek Czupryniak slowa kluczowe: MODY, cukrzyca typu 2 występująca u osób młodych, choroba monogenowa, diagnostyka, pochodne sulfonylomocznika

Nowoczesne metody monitorowania glikemii – ciągłe monitorowanie glikemii (CGM) i monitorowanie glikemii metodą skanowania (FGM) Autorzy: Mariusz Tracz slowa kluczowe: ciągłe monitorowanie glikemii, monitorowanie glikemii metodą skanowania, cukrzyca

Czy stosowanie suplementów diety w celu poprawy zaburzeń metabolicznych w stanie przedcukrzycowym i cukrzycy typu 2 jest uzasadnione? Przegląd piśmiennictwa Autorzy: Leszek Czupryniak, Tomasz Tomasik, Lucyna Ostrowska, Wojciech Zgliczyński slowa kluczowe: suplementy diety, stan przedcukrzycowy, cukrzyca typu 2

Najnowsze możliwości stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych Autorzy: Jolanta Jurczyńska, Leszek Czupryniak slowa kluczowe: cukrzyca typu 2, doustne leki przeciwcukrzycowe, zdarzenia sercowo-naczyniowe

Wpływ długotrwałego stosowania metforminy na stężenie witaminy B12 Autorzy: Anna Poradzka, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Leszek Czupryniak slowa kluczowe: metformina, niedobór witaminy B12, cukrzyca, farmakoterapia

Nowe możliwości insulinoterapii w 2018 roku Autorzy: Elektra Szymańska-Garbacz, Leszek Czupryniak slowa kluczowe: insulina, insulina analogowa, insulina biosymilarna

Leczenie insuliną w warunkach szpitalnych Autorzy: Leszek Czupryniak, Małgorzata Godziejewska-Zawada slowa kluczowe: szpital, insulinoterapia, insulinoterapia dożylna

Terapia pompowa cukrzycy w 2018 roku – coraz większe możliwości Autorzy: Magdalena Kmiecik, Agnieszka B. Niebisz slowa kluczowe: pompa insulinowa, system ciągłego monitorowania glikemii, nowoczesne leczenie cukrzycy typu 1

Ciężarna z cukrzycą – jak leczyć bezpiecznie? Autorzy: Agnieszka B. Niebisz, Magdalena Kmiecik slowa kluczowe: cukrzyca w ciąży, leczenie cukrzycy w ciąży, rozpoznawanie cukrzycy w ciąży

Podstawowe zasady postępowania z pacjentem z retinopatią cukrzycową dla lekarzy rodzinnych i diabetologów Autorzy: Iwona Partyka, Leszek Czupryniak slowa kluczowe: retinopatia cukrzycowa, cukrzycowy obrzęk plamki, makulopatii cukrzycowa, angiografia fluoresceinowa, optyczna tomografia, laseroterapia, iniekcja doszklistkowa, inhibitory VEGF, witrektomia

Bólowa postać neuropatii cukrzycowej – zasady skutecznej terapii Autorzy: Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Mateusz Mieczkowski, Leszek Czupryniak slowa kluczowe: cukrzyca, neuropatia bólowa, farmakoterapia neuropatii bólowej

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem