Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVI, NR 8 (367)

SIERPIEŃ 2018
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. IK

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Nowe wytyczne ESC/ESH 2018 – ewolucja czy rewolucja w terapii nadciśnienia tętniczego? Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, preparaty złożone, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobn

Przerost mięśnia lewej komory – znaczenie oceny w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018 Autorzy: Piotr Dobrowolski, Anna Klisiewicz, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz, Piotr Hoffman slowa kluczowe: przerost mięśnia lewej komory, nadciśnienie tętnicze, echokardiografia

Inhibitor konwertazy angiotensyny w skojarzeniu z antagonistą wapnia – podstawa terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC 2018? Autorzy: Andrzej Januszewicz, Piotr Dobrowolski, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, inhibitor konwertazy angiotensyny, antagonista wapnia, terapia skojarzona

Beta-adrenolityki – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018 Autorzy: Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, β-adrenolityki, nebiwolol

Diagnostyka i leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory Autorzy: Piotr Dobrowolski, Anna Klisiewicz, Aleksander Prejbisz, Piotr Hoffman slowa kluczowe: niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, nadciśnienie tętnicze

Nowa strategia leczenia nadciśnienia tętniczego – miejsce spironolaktonu. Wytyczne ESC/ESH 2018 Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: antagoniści receptora mineralokortykosteroidowego, spironolakton, nadciśnienie tętnicze, oporne

Denerwacja tętnic nerkowych w 2018 – zmierzch czy nowe perspektywy interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego? Autorzy: Ewa Warchoł-Celińska, Jacek Kądziela, Andrzej Januszewicz, Adam Witkowski slowa kluczowe: denerwacja tętnic nerkowych, nadciśnienie tętnicze, leczenie interwencyjne, ryzyko sercowo-naczyniowe

Leczenie nadciśnienia tętniczego u hemodializowanych chorych z przewlekłą chorobą nerek Autorzy: Marcin Adamczak, Patrycja Pokora, Sylwia Dudzicz, Andrzej Więcek slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, hemodializa, przewlekła choroba nerek

Nowe życie dobrze znanych leków hipotensyjnych – staromodne czy niezastąpione? Autorzy: Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, lerkanidypina, enalapryl, skuteczność, wytyczne, tolerancja

Między Scyllą a Charybdą – leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym – bardziej czy mniej intensywnie? Autorzy: Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, wartości docelowe, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne, wiek podeszły, wiek bardzo podeszły

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem