Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVI, NR 10 (369)

PAŹDZIERNIK 2018
Temat: GASTROENTEROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Zastosowanie diety bezglutenowej w celiakii i innych jednostkach chorobowych Autorzy: Paulina Panufnik, Katarzyna Maciejewska, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: dieta bezglutenowa, celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten

Zastosowanie probiotyków w gastroenterologii Autorzy: Kamil Jaszczuk, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: probiotyki, mikrobiom, zespół jelita nadwrażliwego, biegunka, ostre zapalenie trzustki, nieswoiste choroby zapalne jelit, choroby wątroby, zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, Bifidobacterium, Lactobacillus, Saccharomyces, VSL#3

Transplantacja mikrobioty jelitowej w praktyce klinicznej Autorzy: Katarzyna Maciejewska, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: transplantacja bakterii jelitowych, infekcja Clostridium diffcile, mikrobiom

Leczenie infekcji Clostridium difficile w świetle najnowszych wytycznych Autorzy: Alicja Maruszak, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: zakażenie Clostridium difficile, wankomycyna, fidaksomycyna, ryfaksymina

Strategia treat-to-target w nieswoistych chorobach zapalnych jelit Autorzy: Michał Łodyga, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: treat-to-target, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Optymalizacja leczenia immunosupresyjnego azatiopryną w nieswoistych chorobach zapalnych jelit Autorzy: Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: nieswoiste choroby jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, azatiopryna, merkaptopuryna, optymalizacja

Objawy brzuszne u pacjentów z cukrzycą – przyczyny i diagnostyka Autorzy: Roland Kadaj-Lipka, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: cukrzyca, pankreatopatia, gastropareza, SIBO, neuropatia cukrzycowa

Zaparcie stolca – co nowego w aktualnych wytycznych? Autorzy: Alini Subedi, Andrzej Moniuszko, Michał Łodyga, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: przewlekłe zaparcia, makrogole, biofeedback, transplantacja bakterii jelitowych

Przygotowanie do procedur endoskopowych przewodu pokarmowego Autorzy: Marta Żgutowicz-Misiowiec, Arkadiusz Bednarczuk, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: procedury endoskopowe, przygotowanie do procedur endoskopowych

Niezaspokojone potrzeby w diagnostyce i leczeniu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) Autorzy: Marek Hartleb slowa kluczowe: NAFLD, NASH, diagnostyka, leczenie, niezaspokojone potrzeby

Rola lekarzy medycyny rodzinnej w diagnostyce i wczesnym wykrywaniu raka trzustki Autorzy: Jacek Tatur, Marta Sznurkowska, Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: rak trzustki, trzustka, diagnostyka, endosonografia

Skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych biopodobnych w porównaniu z lekami referencyjnymi w terapii dorosłych pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit Autorzy: Magdalena Kaniewska, Konrad Lewandowski, Mariusz Rosołowski, Grażyna Rydzewska slowa kluczowe: leki biopodobne, leki biologiczne referencyjne, nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem