Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVII, NR 1 (372)

STYCZEŃ 2019
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Postępowanie w nawracających zaostrzeniach astmy według najnowszych wytycznych Autorzy: Ryszarda Chazan, Renata Rubinsztajn slowa kluczowe: astma ciężka, kontrola astmy, zaostrzenia astmy, leki biologiczne

Leczenie POChP zgodnie z fenotypem choroby Autorzy: Renata Rubinsztajn, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: POChP, fenotyp, endotyp, eozynofil, zaostrzenia, leczenie

Znaczenie technik inhalacji i doboru inhalatora w leczeniu obturacji dróg oddechowych u chorych na astmę i POChP Autorzy: Marta Dąbrowska slowa kluczowe: technika inhalacji, inhalatory ciśnieniowe, inhalatory proszkowe, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Immunoterapia alergenowa w astmie: za i przeciw Autorzy: Joanna Hermanowicz-Salamon slowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, astma alergiczna, skuteczność, bezpieczeństwo

Potencjalne korzyści oraz zagrożenia stosowania papierosów elektronicznych w świetle aktualnej wiedzy Autorzy: Piotr Jankowski slowa kluczowe: e-papierosy, papierosy elektroniczne

Czy glikokortykoidy mogą zahamować naturalny spadek FEV1 u chorych na POChP? Autorzy: Krzysztof Karwat slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, leczenie POChP, glikokortykoidy

Nowe metody leczenia w przewlekłej niewydolności oddychania Autorzy: Joanna Klimiuk slowa kluczowe: przewlekła niewydolność oddychania, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna, hipowentylacja, POChP, kifoskolioza, zespół hipowentylacji otyłych, choroby nerwowo-mięśniowe

Kiedy chrapanie jest chorobą, u kogo wymaga leczenia? Autorzy: Piotr Bielicki slowa kluczowe: nawykowe chrapanie, leczenie chrapania, bezdech senny

Algorytm w zapaleniach płuc Autorzy: Monika Zielińska-Krawczyk slowa kluczowe: pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP), wewnątrzszpitalne zapalenie płuc (SzZP), NPOA (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków), ERS (Europejskie Towarzystwo Chorób Układu Oddechowego), skala CURB-65

Szczepienia ochronne w chorobach układu oddechowego Autorzy: Katarzyna Białek-Gosk slowa kluczowe: POChP, astma, szczepienia przeciwko grypie, szczepienia przeciwko pneumokokom

Sarkoidoza – kiedy należy leczyć? Autorzy: Andrzej Dąbrowski slowa kluczowe: sarkoidoza, algorytm leczenia: GKS, immunosupresja, leki biologiczne

Pomiar DLCO w praktyce klinicznej w świetle uaktualnionych wytycznych Autorzy: Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: pojemność dyfuzyjna płuc, transfer płucny, śródmiąższowe choroby płuc

Nowe metody leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca Autorzy: Joanna Domagała-Kulawik slowa kluczowe: rak płuca, terapia ukierunkowana molekularnie, immunoterapia

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem