Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVII, NR 4 (375)

KWIECIEŃ 2019
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Nowości w GINA 2019 – bezpieczeństwo i prewencja zaostrzeń Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna slowa kluczowe: GINA 2019, SABA, leczenie biologiczne

Astma Zero – zero tolerancji dla zaostrzeń astmy Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: terapia astmy, kontrola astmy, projekt Astma Zero

Systemowe glikokortykosteroidy w terapii ciężkiej niekontrolowanej astmy – ryzyko działań niepożądanych i terapie alternatywne Autorzy: Katarzyna Molińska, Izabela Kupryś-Lipińska slowa kluczowe: glikokortykosteroidy systemowe, działania niepożądane, ciężka niekontrolowana astma, terapia biologiczna, tiotropium

Koszty leczenia ciężkiej astmy oskrzelowej na świecie i w Polsce Autorzy: Joanna Molińska, Izabela Kupryś-Lipińska slowa kluczowe: astma, koszty leczenia

Benralizumab w terapii ciężkiej eozynofilowej astmy oskrzelowej – nowe doniesienia Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: benralizumab, interleukina 5, astma ciężka

Astma związana z pracą zawodową Autorzy: Cezary Pałczyński, Piotr Łacwik, Izabela Kupryś-Lipińska slowa kluczowe: astma zależna od pracy, astma zawodowa, astma zaostrzana warunkami pracy, definicja, etiopatogeneza, diagnostyka, terapia, profilaktyka

Funkcjonowanie społeczne pacjentów chorych na astmę oskrzelową Autorzy: Dorota Szydłowska, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: funkcjonowanie społeczne, jakość życia, astma oskrzelowa

Wpływ palenia tytoniu i terapii antynikotynowej na kontrolę astmy oskrzelowej Autorzy: Grzegorz Kardas, Agnieszka Daszyńska-Kardas, Mateusz Marynowski, Oliwia Brząkalska, Michał Panek, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, palenie tytoniu, terapia antynikotynowa

Co nowego w GOLD 2019 Autorzy: Michał Panek, Oliwia Brząkalska, Mateusz Marynowski, Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), nowe wytyczne raportu GOLD, skala mMRC, test CAT, całościowa ocena POChP

Terapia trójlekowa w POChP w świetle najnowszych wytycznych GOLD Autorzy: Mateusz Marynowski, Oliwia Brząkalska, Piotr Kuna, Michał Panek slowa kluczowe: terapia trójlekowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilia krwi obwodowej, glikokortykosteroidy wziewne, wytyczne GOLD

Mukolityki w leczeniu przewlekłych chorób układu oddechowego Autorzy: Michał Panek, Grzegorz Kardas, Agnieszka Daszyńska-Kardas, Oliwia Brząkalska, Mateusz Marynowski, Piotr Kuna slowa kluczowe: leki mukolityczne, astma, POChP, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza

Zaburzenia oddychania w czasie snu spowodowane otyłością Autorzy: Miłosz Kuświk, Maciej Kupczyk slowa kluczowe: otyłość, OBS, OHS, zaburzenia oddychania, niewydolność oddechowa

Inhalatory suchego proszku – stare, nowe, generyczne Autorzy: Andrzej Emeryk, Kamil Janeczek, Justyna Emeryk-Maksymiuk slowa kluczowe: inhalator suchego proszku, Dysk®, Aerostar, astma, POChP

Skuteczność interwencji profilaktycznej w mieszkaniach pacjentów uczulonych na alergeny kurzu domowego Autorzy: Jerzy Jarząb, Aleksandra Foks, Maria Weryńska-Kalemba, Andrzej Bożek slowa kluczowe: alergia, roztocze, profilaktyka

Steroidy wziewne podawane z nebulizatorów siateczkowych – co powinniśmy wiedzieć? Autorzy: Tomasz R. Sosnowski, Marcin Odziomek slowa kluczowe: nebulizacja, budezonid, zawiesina, cząstki

Glikokortykosteroidy w nebulizacji – między lekiem, inhalatorem i pacjentem Autorzy: Andrzej Emeryk, Justyna Emeryk-Maksymiuk slowa kluczowe: glikokortykosteroidy w nebulizacji, budezonid, nebulizacja, inhalator siateczkowy, astma, dzieci, dorośli

Immunoterapia alergenowa – nowe stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 2019 Autorzy: Piotr Łacwik, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, SCIT, SLIT, standardy, wytyczne, stanowisko

Leczenie pokrzywki w świetle najnowszych wytycznych EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Autorzy: Mateusz Marynowski, Oliwia Brząkalska, Grzegorz Kardas, Piotr Kuna, Michał Panek slowa kluczowe: pokrzywka, leki przeciwhistaminowe, omalizumab, choroby nowotowrowe

Rupatadyna – niesedatywny lek przeciwhistaminowy w leczeniu pokrzywki i alergicznego nieżytu nosa Autorzy: Marcelina Przemęcka, Piotr Kuna slowa kluczowe: rupatadyna, leki przeciwhistaminowe, skutki uboczne, bezpieczeństwo, receptor H1, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka

Złożone preparaty w leczeniu alergicznego nieżytu nosa w świetle najnowszych rekomendacji Autorzy: Marcelina Koćwin, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, glikokortykosteroidy donosowe, azelastyna

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem