Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVII, NR 8 (379)

SIERPIEŃ 2019
Temat: ASTMA, ALERGIA I POChP
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Rola badań obrazowych w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i obturacyjnym bezdechu sennym Autorzy: Marta Dąbrowska slowa kluczowe: badania obrazowe, radiografia, tomografia komputerowa, ultrasonografia, ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa, optyczna tomografia koherencyjna, laserowa mikroskopia endoskopowa, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, obturacyjny bezdech senny

Znaczenie badań laboratoryjnych w chorobach obturacyjnych: w astmie i w POChP Autorzy: Joanna Hermanowicz-Salamon slowa kluczowe: POChP, astma, zapalenie, fenotyp, eozynofilia we krwi, indukowana plwocina, biomarkery

Leczenie zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i zaostrzeń astmy Autorzy: Marta Maskey-Warzęchowska slowa kluczowe: POChP, astma, zaostrzenie, glikokortykosteroidy

Rehabilitacja w chorobach obturacyjnych układu oddechowego Autorzy: Włodzimierz Dolecki, Agnieszka Lewińska, Sylwia Stępniewska slowa kluczowe: rehabilitacja pulmonologiczna, fizjoterapia, drenaż ułożeniowy

Schemat postępowania u dorosłych pacjentów z kaszlem Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: kaszel, dorośli, wytyczne

Domowe leczenie tlenem (DLT) i nieinwazyjna wentylacja (NIW) Autorzy: Krzysztof Karwat slowa kluczowe: niewydolność oddychania, domowe leczenie tlenem, nieinwazyjna wentylacja, kwalifikacja do domowego leczenia tlenem, kwalifikacja do nieinwazyjnej wentylacji

Diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) w podstawowej opiece zdrowotnej Autorzy: Piotr Bielicki slowa kluczowe: bezdech, RDI, OBS, CPAP, polisomnografia

Rola witaminy D3 w prewencji i leczeniu chorób układu oddechowego Autorzy: Katarzyna Białek-Gosk slowa kluczowe: witamina D, astma, choroby układu oddechowego, POChP, sarkoidoza

Mepolizumab w terapii ciężkiej astmy eozynofilowej – nowe doniesienia Autorzy: Maciej Kupczyk slowa kluczowe: terapia astmy, astma ciężka, astma eozynofilowa, mepolizumab

GINA 2019 a sprawa polska Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: astma, wytyczne, GINA 2019

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem