Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok IX, NR 3 z.2 (105)

MARZEC 2001
Temat: ANGIOGENEZA I IMMUNOMODULACJA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Ewa Skopińska-Różewska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Modulacja procesów angiogenezy - nowy kierunek w immunologii klinicznej Autorzy: Ewa Skopińska-Różewska, Piotr Skopiński slowa kluczowe: angiogeneza,inhibitory,stymulatory

Wpływ oleju z wątroby rekina na odczyn skórnej angiogenezy indukowanej u myszy komórkami ludzkiego raka płuc Autorzy: Ewa Sommer, Marcin Krotkiewski, Renata Langfort, Ewa Skopińska-Różewska slowa kluczowe: angiogeneza,rak płuca,alkiloglicerole,hematopoeza,olej z wątroby rekina,lipidy eterowe,apoptoza,fagocytoza

Program komputerowej analizy obrazów MOUSE OBSERVER i jego zastosowanie do oceny wyników uzyskanych w teście skórnej angiogenezy u myszy Autorzy: Ewa Snitkowska, Jerzy Domański, Barbara Joanna Bałan, Ewa Sommer, Ewa Skopińska-Różewska slowa kluczowe: angiogeneza,komputerowa analiza obrazu

Interakcje antybiotyków i immunomodulatorów w angiogenezie immunologicznej Autorzy: Dorota Radomska-Leśniewska, Urszula Demkow, Irena Sokolnicka, Joanna Chorostowska-Wynimko slowa kluczowe: PTT,angiogeneza,TFX,Prerarat Torfowy Tołpy,levamisol,immunomodulatory,wyciąg z grasic,Biostymina,antybiotyki

Wpływ destylatu borowinu limanu z dodatkiem kwasu cynamonowego i kumaryny (FIBS) na angiogenezę immunologiczną i zapalną Autorzy: Piotr Skopiński, Ewa Sommer, Ewa Skopińska-Różewska slowa kluczowe: FIBS,biostymulatory,angiogeneza,zapalenie,borowina

Rola teofilinoopornych (Tres) i teofilinowrażliwych (Tsens) limfocytów T w angiogenezie immunologicznej Autorzy: Marzena Żukowska, Ewa Skopińska-Różewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska slowa kluczowe: angiogeneza,teofilina,limfocyty T,Tsens,receptory FcG,Tres

Wpływ cefoperazonu na angiogenezę indukowaną homogenatami komórek BAL chorych na sarkoidozę Autorzy: Ewa Rogala, Ewa Skopińska-Różewska, Barbara Joanna Bałan, Joanna Chorostowska-Wynimko, Jan Kuś, Michał Pirożyński, Monika Płodziszewska, Jacek Zych, Iwona Bestry slowa kluczowe: sarkoidoza,cefalosporyny,cefoperazon,cytokiny,angiogeneza

Ocena aktywności antyangiogennej preparatu ziołowego "Pervivo" komputerową metodą analizy obrazów Autorzy: Barbara Joanna Bałan, Ewa Skopińska-Różewska, Jerzy Domański, Henryk Skurzak, Ewa Snitkowska, Ewa Sommer slowa kluczowe: angiogeneza,komputerowa analiza obrazu,TIA test,inhibitor angiogenezy

Przeciwnowotworowe działanie allkilogliceroli Autorzy: Marcin Krotkiewski slowa kluczowe: angiogeneza,Edelfosyna,alkiloglicerole,olej z wątroby rekina,lipidy eterowe,apoptoza

Hamujący wpływ sulindaku na wzrost mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Autorzy: Ewa Skopińska-Różewska, Beata Białas-Chromiec, Ewa Rogala, Małgorzata Filewska, Henryk Skurzak slowa kluczowe: L-1 sarcoma,sulindak

Priony - czynnik etiologiczny zakaźnych gąbczastych encefalopatii Autorzy: Andrzej Krzysztof Siwicki slowa kluczowe: choroba Creutzfeldta-Jakoba,priony,CJD,BSE,encefalopatia gąbczasta

Wpływ podawania myszom pałeczek kwasu mlekowego i oleju z wątroby rekina na aktywność chemokinetyczną ich splenocytów w hodowli in vitro Autorzy: Joanna Chorostowska-Wynimko, Ewa Skopińska-Różewska, Marcin Krotkiewski, Dorota Radomska-Leśniewska slowa kluczowe: migracja in vitro splenocytów myszy,Lactobacillus,bakterie kwasu mlekowego,olej z wątroby rekina

Immunokorekcyjny wpływ roślinnego leku Padmy 28 u dzieci chorych na nawracające zakażenia dróg oddechowych Autorzy: Adam Jankowski, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Józef Mleczko, Daria Augustyniak, Marta Luchowska, Beata Jaros, Anita Kość slowa kluczowe: zakażenia dróg oddechowych,Padma 28,immunomodulacja,zioła

Adaptacja testów biologicznych do oceny aktywności preparatów jeżówki purpurowej Echinacea purpurea część I - badania in vivo Autorzy: Irena Sokolnicka, Ewa Skopińska-Różewska, Halina Strzelecka, Elżbieta Mierzwićska-Nastalska, Dorota Radomska-Leśniewska, Ewa Sommer, Małgorzata Filewska, Teresa Sawicka slowa kluczowe: jeżówka purpurowa,immunomodulacja,Echinacea purpurea

Adaptacja testów biologicznych do oceny aktywności preparatów jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea) część II - badania in vitro Autorzy: Teresa Sawicka, Halina Strzelecka, Ewa Rogala, Janina Drozd, Joanna Prosińska, Dorota Radomska-Leśniewska, Ewa Skopińska-Różewska slowa kluczowe: migracja ludzkich limfocytów i granulocytów,mysie tymocyty,jeżówka purpurowa,test cytotoksyczności,immunomodulacja,Echinacea purpurea

Immunotropowe i przeciwdrobnoustrojowe właściwości olejków eterycznych Autorzy: Ewa Skopińska-Różewska, Hanna Niemirowska-Mikulska, Zofia Zwolska, Beata Różycka, Anna Jezierska-Anczuków, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Iwona Konopacka-Brud slowa kluczowe: działanie przeciwdrobnoustrojowe,immunomodulacja,olejki eteryczne

Wpływ zakażenia Candida na układ odpornościowy Autorzy: Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Ewa Rogala slowa kluczowe: układ odpornościowy,kandydoza

Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem