Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVIII, NR 1 (384)

STYCZEŃ 2020
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Jak fenotyp POChP wpływa na wybór terapii? Autorzy: Joanna Klimiuk slowa kluczowe: POChP, GOLD, fenotyp, leczenie, zaostrzenie

Wpływ współwystępowania POChP na przebieg chorób układu krążenia Autorzy: Renata Rubinsztajn slowa kluczowe: POChP, choroby współistniejące, choroby układu krążenia

Blaski i cienie leczenia biologicznego astmy ciężkiej Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk slowa kluczowe: leki biologiczne, astma ciężka, program lekowy, anty-IgE, anty-IL5

Miejsce terapii anty-IL-5 w leczeniu astmy ciężkiej Autorzy: Joanna Hermanowicz-Salamon slowa kluczowe: ciężka astma eozynofilowa, eozynofilia we krwi, eozynofilia w plwocinie, humanizowane monoklonalne przeciwciała anty-IL-5, anty-IL-5Ra

Leki antyhistaminowe w chorobach alergicznych układu oddechowego Autorzy: Katarzyna Białek-Gosk, Sławomir Białek slowa kluczowe: leki antyhistaminowe, alergia, alergiczny nieżyt nosa

Wzrost emisji dwutlenku węgla. Czy terapia inhalacyjna jest źródłem zagrożenia – kolejna rewolucja w aerozoloterapii? Autorzy: Michał Pirożyński slowa kluczowe: ślad węglowy, HFC, HFA, pMDI, DPI

Programy edukacyjne w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych osób dorosłych Autorzy: Andrzej Dąbrowski slowa kluczowe: programy edukacyjne dla dorosłych astma i POChP

Samoistne włóknienie płuc – leczenie w Polsce w odniesieniu do wytycznych międzynarodowych Autorzy: Małgorzata Barnaś slowa kluczowe: tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości, pirfenidon, nintedanib, zaostrzenie IPF

Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc – kogo należy hospitalizować? Autorzy: Monika Zielińska-Krawczyk slowa kluczowe: PZP (pozaszpitalne zapalenie płuc), skala CRB-65, skala CURB-65, skala PSI

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorego z płynem w opłucnej Autorzy: Piotr Korczyński slowa kluczowe: płyn w opłucnej, toracenteza, pleurodeza, cewnik tunelowany

Aktualne metody diagnostyki raka płuca – podstawy terapii personalizowanej Autorzy: Joanna Domagała-Kulawik slowa kluczowe: rak płuca, diagnostyka, bronchoskopia, badania molekularne, PD-L1, MDT

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem