Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVIII, NR 11 (394)

LISTOPAD 2020
Temat: CHOROBY WIEKU PODESZŁEGO
Redaktor numeru: dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Pacjent 65+, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę Autorzy: Janina Kokoszka-Paszkot slowa kluczowe: pacjent geriatryczny, całościowa ocena geriatryczna, zaburzenia zachowania

Wyzwania w leczeniu POChP u osób starszych Autorzy: Agnieszka Wojskowicz, Beata Kuklińska, Zyta Beata Wojszel slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), pacjent geriatryczny, terapia

Szczepienia osób w wieku podeszłym Autorzy: Marta Niwińska, Sławomir Chlabicz slowa kluczowe: szczepienie, choroby przewlekłe, odporność, grypa, powikłania

Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym Autorzy: Monika Rzeźnik, Jerzy Gąsowski slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, podeszły wiek, wielochorobowość

Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów Autorzy: Maciej Lubaś, Barbara Gryglewska slowa kluczowe: leki złożone, choroby przewlekłe, przestrzeganie zaleceń, polypill, osoby starsze

Depresja wieku podeszłego – niedoceniony problem Autorzy: Zyta Beata Wojszel, Agnieszka Kasiukiewicz slowa kluczowe: depresja wieku podeszłego, atypowy obraz depresji, leczenie depresji w starości, skutki depresji u starszych chorych

Leczenie bezsenności u osób starszych Autorzy: Ian Bernard Perera, Małgorzata Fedyk-Łukasik, Karolina Piotrowicz slowa kluczowe: bezsenność, bezsenność przewlekła, wiek podeszły, zaburzenia snu, leczenie niefarmakologiczne, terapia bezsenności

Nie odstawiać terapii przewlekłych w dobie COVID-19. Cykliczna terapia skojarzona w chorobie uchyłkowej – kiedy, komu, ile i dlaczego? Autorzy: Barbara Skrzydło-Radomańska slowa kluczowe: uchyłki, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa (ONChU), zapalenie uchyłków, rifaksymina-α, mikrobiota jelitowa, arabinogalaktanu, laktoferryna

Uporczywe zaparcia Autorzy: Agnieszka Kasiukiewicz, Zyta Beata Wojszel slowa kluczowe: przewlekłe zaparcie, osoby starsze, diagnostyka zaparcia, leczenie zaparcia, środki przeczyszczające

Osteoporoza – profilaktyka i leczenie Autorzy: Magdalena Małek, Ewa Klimek slowa kluczowe: osteoporoza, gęstość mineralna kości, złamania niskoenergetyczne, FRAX, DXA, bisfosfoniany

Jak skutecznie zapobiegać złamaniom kości wśród osób starszych? Przyczyny i profilaktyka upadków Autorzy: Łukasz Magnuszewski, Zyta Beata Wojszel slowa kluczowe: geriatria, złamania, upadki, osoby starsze, fizjoterapia geriatryczna, profilaktyka upadków

Postępy w profilaktyce i leczeniu odleżyn Autorzy: Urszula Jakubowska slowa kluczowe: odleżyna, profilaktyka, ocena ryzyka, wytyczne leczenia, zasady pielęgnacji

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem