Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XXVIII, NR 12 (395)

GRUDZIEŃ 2020
Temat: W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Znaczenie leków mukoaktywnych w okresie pandemii COVID-19 Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: COVID-19, leki mukoaktywne, ambroksol

Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP) u dzieci 2020 – miejsce na nowoczesną fitoterapię Autorzy: Andrzej Radzikowski, Tadeusz T. Frankiewicz slowa kluczowe: ostre zapalenia nosa i zatok, OZNZ, fitoterapia, BNO 1016, górne drogi oddechowe, dzieci

Zastosowanie terapii SMART w leczeniu astmy w świetle wytycznych GINA 2020 – przypadki kliniczne Autorzy: Wojciech Żurek, Barbara Żurek slowa kluczowe: astma, terapia SMART, opis przypadku, budezonid, formoterol, GINA 2020

Komentarz: GINA 2020 – zmiany w leczeniu astmy Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: astma, SMART

Omalizumab – program leczenia przewlekłej spontanicznej pokrzywki Autorzy: Marcelina Przemęcka, Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekła pokrzywka, omalizumab, leki przeiwhistaminowe II generacji, program lekowy

Immunoterapia swoista chorób alergicznych – najskuteczniejsza metoda leczenia dla chorych na choroby alergiczne Autorzy: Piotr Łacwik, Maciej Kupczyk, Mariusz Kowalczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, SCIT, SLIT, VIT

Makrolidy w praktyce ambulatoryjnej. Kiedy klarytromycyna? Kiedy azytromycyna? Autorzy: Andrzej Radzikowski, Tadeusz Frankiewicz slowa kluczowe: klarytromycyna, azytromycyna, zakażenia układu oddechowego

Alergia na białka mleka krowiego – najczęściej zadawane pytania Autorzy: Andrea Horvath, Hanna Szajewska slowa kluczowe: alergia, dzieci, niemowlęta, pediatria

Glikol polietylenowy (PEG) w leczeniu zaparcia czynnościowego Autorzy: Andrea Horvath, Hanna Szajewska slowa kluczowe: zaparcie, dzieci, kryteria rzymskie, makrogole

Zaostrzenie przewlekłej choroby uchyłkowej – szczególne zagrożenie w dobie COVID-19 Autorzy: Anna Pietrzak slowa kluczowe: uchyłki, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa (ONChU), eubioza, zapalenie uchyłków, błonnik rozpuszczalny, arabinogalaktan, rifaksymina α

Indywidualizacja i optymalizacja terapii choroby refluksowej przełyku Autorzy: Monika Krzywdzińska, Ewa Małecka-Panas slowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, inhibitory pompy protonowej, leczenie, PPI-oporność

Śmierć, której można uniknąć, czyli słów kilka o hipokaliemii Autorzy: Adrian Doroszko slowa kluczowe: hipokaliemia, potas, suplementacja, zaburzenia rytmu

Wskazania do szczepień w związku z wykonywaną pracą Autorzy: Agnieszka Motyl slowa kluczowe: szczepienia pracownicze, szczepienia dorosłych, program szczepień ochronnych, przypominające szczepienie tężec-błonica-krztusiec, szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, szczepienie MMR

Najczęstsza wada serca u dorosłych w praktyce: jak postępować z pacjentem po zabiegu z powodu stenozy aortalnej? Autorzy: Izabela Adamowicz, Milena Jakuszczonek, Anna Ceranka, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: stenoza aortalna, dysfunkcja zastawki, postępowanie

Rozpoznawanie i leczenie stenozy aortalnej z perspektywy lekarza rodzinnego Autorzy: Anita Korczak, Oliwia Brycht, Jan Krekora, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: stenoza aortalna, badanie echokardiograficzne, postępowanie

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem