Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok IX, NR 6 (108)

CZERWIEC 2001
Temat: REUMATOLOGIA
Redaktor numeru: dr med. Danuta Kapołka

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów - implikacje kliniczne Autorzy: Anna Filipowicz-Sosnowska, Małgorzata Przygodzka slowa kluczowe: kryteria ARA,rzs,diagnostyka serologiczna,diagnostyka rzs,reumatoidalne zapalenie stawów

Współczesne możliwości i perspektywy modyfikowania przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów Autorzy: Jacek Pazdur slowa kluczowe: rzs,reumatoidalne zapalenie stawów,leczenie immunomodulujące rzs,cytokiny

Osteoporoza: fakty i perspektywy Autorzy: Hanna Chwalińska-Sadowska slowa kluczowe: leki hamujące resorpcję kości,osteoporoza,osteoprotegerin-ligand,leki stymulujące tworzenie kości,BMD,gęstość mineralna kości,osteoklastogeneza,osteoprotegerin

Współczesne metody leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawów Autorzy: Mariusz Piotrowski, Leszek Szczepański slowa kluczowe: leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów,NLPZ,choroba zwyrodnieniowa stawów

Postępy w chirurgii rekonstrukcyjnej biodra reumatoidalnego Autorzy: Romuald Kreczko slowa kluczowe: alloplastyka,staw biodrowy,rzs

Postępy rehabilitacji narządu ruchu w świetle współczesnej nauki i wiedzy technicznej Autorzy: Andrzej Lesiak slowa kluczowe: rehabilitacja narządu ruchu,biomechanika

30 lat po odkryciu Johna Vane`a: co wiemy o mechanizmach działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych? Autorzy: Piotr Głuszko, Tomasz Lowenhoff slowa kluczowe: niesteroidowe leki przeciwzapalne,mechanizm działania NLPZ

Rola selenu w reumatoidalnym zapaleniu stawów Autorzy: Igor Łoniewski slowa kluczowe: selen,reumatoidalne zapalenie stawów,suplementacja selenu

Ocena skuteczności leczenia chorych na r.z.s. cyklosporyną A (Sandimmun Neoral) Autorzy: Eugeniusz Zielonka, Danuta Kapołka, Wiesława Liwoch-Morżoł, Józef Nowak, Eugeniusz Odehnal, Janina Tomiczek slowa kluczowe: cyklosporyna A,rzs,leczenie rzs,Sandimmum Neoral,reumatoidalne zapalenie stawów

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem